Gratis konstruktionsverktyg för optimering av konstruktionsdesignen

Använd vårt kraftfulla program för att göra det vardagliga arbetet snabbare, enklare och mer tillförlitligt. Peikkos konstruktionsverktyg innefattar konstruktionsprogram, 3D-komponenter för modelleringsprogram, installationsanvisningar, tekniska handböcker och produktgodkännanden för Peikkos produkter.

Sök efter dokument

Välj och ladda ned verktyg

Vad är Peikko Designer®?

Peikko Designer® är Peikkos egna konstruktionsprogram som hjälper dig att välja de mest lämpliga Peikko-produkterna för din konstruktion. Peikko Designer® är gratis för registrerade användare.

Peikko Designer® har 3 moduler: pelaranslutning, genomstansningsarmering och fästplåt. Det moderna, intuitiva användargränssnittet är baserat på interaktiv 3D-grafik. Eftersom programmet uppdateras automatiskt kommer du också att dra nytta av de senaste funktionerna. Peikko Designer® innefattar ett brett urval av europeiska konstruktionsstandarder och finns i flera olika språk.

Peikko Designer® erbjuder en rad olika fördelar

 • Det hjälper dig att välja de Peikko-produkter som är mest lämpliga för aktuell konstruktion
 • Alla dimensioneringsfall i ett projekt som har beräknats av Peikko Designer® kan sparas i en projektfil
 • Belastningsfallen kan kopieras från konstruktionsanalysen och konstruktionsprogrammet och läggas till i Peikko Designer®
 • Automatiska konstruktionsberäkningar
 • Ett antal olika beräkningsresultat kan enkelt skrivas ut på flera olika språk

Ytterligare information

Uppdateringar

Vårt mjukvaruteam jobbar kontinuerligt med att utveckla våra designverktyg. I uppdateringarna hittar du våra senaste ändringar.

Se de senaste uppdateringarna

 • Windows 10, Windows 8 eller Windows 7
 • 1 GHz eller snabbare 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GHz eller mer rekommenderas
 • 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 2 GB RAM (32-bitars) eller 4 GB RAM (64-bitars) rekommenderas
 • 800 x 600 eller högre skärmupplösning
 • 50+ MB hårddiskutrymme
 • Mus eller annat pekdon

Enkla och tillförlitliga beräkningar för pelaranslutningar

Modulen i Peikko Designer® för pelaranslutningar gör det möjligt för dig att välja och beräkna lämplig kombination av pelarsko/grundskruv från Peikko för en prefabricerad pelaranslutning eller lämpliga Peikko-grundskruvar för anslutning av stålpelare-fundament.

Huvudfunktioner:

 • Medföljande produkter: Peikko HPKM®- och PEC®-pelarskor + Peikko HPM®-grundskruvar och höghållfasta PPM®-grundskruvar
 • Dimensionering enligt ETA-04/0056, SS-EN Eurokoder och SIS-CEN/TS 1992-4:2009 med nationella bilagor
 • Antalen belastningsfall är obegränsade och du kan lägga till fall i Excel-format
 • Rapporten innefattar detaljerade konstruktionsberäkningar, kompletterande skruvarmering och kod för PPL-grundskruvens installationsmall
 • Skapa en 2D AutoCAD-ritning av pelaranslutningen
 • Flera språk finns tillgängliga 

Verktyg för pelaranslutningar för Tekla, Revit och AutoCAD

Insticksprogram för Tekla-konstruktioner

Peikko erbjuder gratis insticksprogram för att införa grundskruvar och pelarskor i Tekla-modeller. Du kan även skapa rapporter om Peikkos produkter med hjälp av färdiga rapportmallar. Dessa kan laddas ned från Tekla Warehouse.

Ladda ned Tekla-insticksprogram

Tilläggsprogram för Revit och AutoCAD

Peikko Toolbox för Revit och AutoCAD innefattar bland annat Revit-familjer och AutoCAD 2D-block för grundskruvar och pelarskor.

Tilläggsprogrammet är kompatibelt med Revit Structure 2016, 2017 och 2018.

Ladda ned Revit-familjer och AutoCAD-block

Enkla och tillförlitliga beräkningar för fästplåtar

Med modulen i Peikko Designer® för fästplåtar kan du välja och beräkna en lämplig fästplåt från Peikko bland våra standardstorlekar eller dimensionera en egen fästplåt så att den passar dina konstruktionsdesigner.

Huvudfunktioner

 • Modulen innefattar Peikkos standardiserade fästplåtar: WELDA®, JPL och P3KL. Om inga av standardplåtarna är lämpliga kan du skapa specifika fästplåtar som passar för dina användningsändamål.
 • Dimensionering enligt SS-EN Eurokoder, ETA-04/0056 och SIS-CEN/TS 1992-4:2009.
 • Antalen belastningsfall är obegränsade och du kan lägga till flera fall från Excel.
 • Rapporten innefattar detaljerade beräkningar för standardplåtar, liksom dimensioner och materialinformation för speciella fästplåtar.
 • Flera språk finns tillgängliga.

Verktyg för fästplåtar för Tekla, Revit och AutoCAD

Insticksprogram för Tekla-konstruktioner

Peikko erbjuder gratis insticksprogram för att införa standardfästplåtar och speciella fästplåtar i din Tekla-modell. Du kan även skapa rapporter om Peikkos produkter med hjälp av färdiga rapportmallar. Insticksprogram kan laddas ned från Tekla Warehouse.

Ladda ned Tekla-insticksprogram

Tilläggsprogram för Revit och AutoCAD

Peikko Toolbox för Revit och AutoCAD innefattar Revit-familjer och AutoCAD 2D-block för fästplåtar. Modifierade WELDA®-fästplåtar kan skapas som AutoCAD-block.

Tilläggsprogrammet är kompatibelt med Revit Structure 2016, 2017 och 2018.

Ladda ned Revit-familjer och AutoCAD-block

Enkla och tillförlitliga beräkningar för genomstansningsarmering

Modulen för genomstansningsarmering gör det möjligt att skapa konstruktionsdesigner där man förhindrar genomstansning genom att använda Peikkos PSB- eller DSA-armering.

Huvudfunktioner:

 • Dimensionering av genomstansningsarmering för plattbärlag, golvbjälklag och betongplintar
 • Dimensionering enligt ETA 13/0151 med nationella bilagor för länder inom EU samt ACI 318-14
 • Detaljerade beräkningar
 • Orderlista
 • 2D AutoCAD-ritning för dimensionerad genomstansningsarmering.
 • Flera språk finns tillgängliga

DELTABEAM®-program för förval (Preselection Software)

DELTABEAM®-programmet för förval (Preselection Software) gör det möjligt för konstruktören att kontrollera att den typ av DELTABEAM® som har valts är lämplig för konstruktionen. Den slutliga balkkonstruktionen och individuell dimensionering utförs av Peikko.

DELTABEAM®-programmet för förval (Preselection Software) är kompatibelt med Windows XP och Windows 7.

Skräddarsydda DELTABEAM®-verktyg för Revit, Tekla och AutoCAD

DeltabeamTool för AutoCAD

DeltabeamTool är en tillämpning för den fullständiga versionen av AutoCAD för att rita upp DELTABEAM® på sammanställningsritningar och sektionsritningar. Användaren kan välja typ av balk och vy samt välja start- och slutpunkter. Tillämpningen har verktyg som kan ändra på de lutande balkändarna och hålen i balklivet. DeltabeamTool ger automatiskt varje DELTABEAM® ett unikt nummer. Användaren kan lägga till balkscheman till planritningen eller exportera den till Excel. Ritningar av varje DELTABEAM® kan skapas enligt planritningen.

DeltabeamTool för AutoCAD fungerar med de fullständiga versionerna av AutoCAD 2010-2015 med Windows 7, Vista och XP.

DeltabeamTool för AutoCAD

Tilläggsprogram för Revit och AutoCAD

Standard DELTABEAM® finns tillgängliga som Revit-familjer och AutoCAD 2D-tvärsnitt i meter- och tummått. Revit-familjer innefattar även solida ändbrickor och ändbrickor vid anslutning med PCs®-konsoler.

Ladda ned Revit-familjer för DELTABEAM®

DELTABEAM®-insticksprogram för Tekla-konstruktioner

Peikko erbjuder gratis DELTABEAM®-insticksprogram och -profiler i meter- och tummått för Tekla-konstruktioner. Standardanslutningar, som gerberanslutningar och sidoanslutningar, är enkla att skapa med hjälp av insticksprogram. Tillsammans med dessa erbjuder Peikko anslutningar till PCs®-konsoler och anslutningar till DELTABEAM® ovanpå pelaren. Insticksprogrammet innefattar även ett dimensioneringsverktyg för att snabbt kunna skapa monteringsritningar med hjälp av Peikkos ritningsmall.

Ladda ned Tekla-insticksprogram och DELTABEAM®-profiler

2D- och 3D-modelleringsverktyg

Peikko har skapat 2D- och 3D-modelleringsverktyg för konstruktörer. Verktygen innefattar flera 2D-block, specialanpassade 3D-komponenter och anslutningsprogram för olika modelleringstillämpningar. 2D- och 3D-verktygen är enkla att ladda ned och installera.

2D- och 3D-modelleringsverktyg

Tekla-konstruktioner

Peikko erbjuder ett brett urval av insticksprogram för Peikkos produkter:

 • DELTABEAM®-anslutningar, ritningsmallar, dimensioneringsverktyg och -profiler
 • Grundskruvar, pelarskor, väggskor, fästplåtar
 • PCs®-konsol med kompletterande armering och anslutningar till DELTABEAM® eller till PC®-balksko
 • PETRA®-håldäcksavväxling
 • TS-armering
Ladda ned Tekla-insticksprogram från Tekla Warehouse

Revit

Peikko Toolbox-tilläggsprogram innefattar Revit-familjer för

 • Grundskruvar, pelarskor, balkskor och SUMO®-väggskor
 • DELTABEAM®
 • Fästplåtar
 • PETRA®-håldäcksavväxlingar
 • PCs®-konsoler och PC®-balkskor
 • Produkter för betonggolv

Peikko Toolbox stödjer Autodesk Revit, AutoCAD och AutoCAD LT version 2016, 2017 och 2018. Med hjälp av en enda tillämpning kan konstruktörer lägga till Revit-familjer och AutoCAD-block till ritningarna. Tillämpningen innefattar produktinformation och har automatiska uppdateringsmeddelanden.

Ladda ned Peikko Toolbox-tilläggsprogram för Revit och AutoCAD

AutoCAD

2D-block för AutoCAD

Peikko erbjuder de flesta av produkterna som 2D-block i samma tillämpning med Revit-familjer, Peikko Toolbox för Revit och AutoCAD. Peikko Toolbox stödjer Autodesk Revit, AutoCAD och AutoCAD LT version 2016, 2017 och 2018. Med hjälp av en enda tillämpning kan konstruktörer lägga till Revit-familjer och AutoCAD-block till ritningarna. Tillämpningen innefattar produktinformation och har automatiska uppdateringsmeddelanden.

Peikko Toolbox stödjer Autodesk Revit, AutoCAD och AutoCAD LT version 2016, 2017 och 2018.

Ladda ned Peikko Toolbox-tilläggsprogram för Revit och AutoCAD

DeltabeamTool för AutoCAD

DeltabeamTool är en tillämpning för den fullständiga versionen av AutoCAD för att rita upp DELTABEAM® på sammanställningsritningar och sektionsritningar. Användaren kan välja typ av balk och vy samt välja start- och slutpunkter. Tillämpningen har verktyg som kan ändra på de lutande balkändarna och hålen i balklivet. DeltabeamTool ger automatiskt varje DELTABEAM® ett unikt nummer. Användaren kan lägga till balkscheman till planritningen eller exportera den till Excel. Ritningar av varje DELTABEAM® kan skapas enligt planritningen.

DeltabeamTool för AutoCAD fungerar med den fullständiga versionen av AutoCAD 2010-2015 med Windows 7, Vista och XP.

Ladda ned DeltabeamTool for AutoCAD