DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen

Den tunna bjälklagskonstruktionen DELTABEAM® gör det möjligt att bygga öppna utrymmen, även med arkitektoniskt krävande former. DELTABEAM® är kompatibel med prefabricerade och platsgjutna bjälklag samt alla typer av pelare och gör byggprocessen snabbare och mer effektiv.

Peikkos tunna bjälklagskonstruktion DELTABEAM® är en flexibel lösning som alltid är skräddarsydd utifrån kundens behov. Den möjliggör smidiga och enkla konstruktionslösningar som leder till besparingar både avseende volym och kostnader.

DELTABEAM® kan anslutas till betong-, stål- eller samverkanspelare med hjälp av Peikkos innovativa lösningar, som dolda konsoler, grundskruvar eller fästplåtar.

Fördelar med DELTABEAM®

  • Långa spännvidder
  • Flexibelt öppet utrymme
  • Ytterligare rumshöjd
  • Enkla och utrymmessnåla värme- och ventilationsinstallationer
  • Lägre värme- och kylkostnader
  • Integrerad brandprovning

Fler kvadratmeter per kubikmeter

Att välja en tunn bjälklagskonstruktion för ditt nya projekt innebär flexibla planritningar och mer golv för byggnadens givna höjd; du kan skaffa dig en extra våning till din byggnad.

Eftersom det kommer att finnas färre kubikmeter per kvadratmeter blir värme- och kylkostnaderna lägre och byggnaden mer hållbar, såvida du inte bestämmer dig för att använda det utrymme som har sparats tack vare den tunna bjälklagskonstruktionen för att få extra rumshöjd, om det passar användarna bättre.

Den tunna bjälklagskonstruktionen DELTABEAM® och dess långa spännvidder gör det möjligt för dig att skapa öppna utrymmen med nät på upp till 12 x 16 meter. Den kräver mindre byggmaterial och tillåter flexibla planritningar under byggnadens hela livscykel. Vid byggande nedåt minimeras även grävdjupet.

Hastighet och smidighet vid montering av stommen

Eftersom DELTABEAM® är moduluppbyggd reduceras byggtiden och exponeringen för väderpåverkan minimeras.

Varje balk är unikt konstruerad och passar perfekt för konstruktionen och de förutformade standardanslutningarna. DELTABEAM® kräver minimal eller ingen stämpning. Ett litet arbetslag kan uppföra ett flervåningshus snabbare än med något annat system som finns på marknaden.

Integrerad brandprovning

Integrerad brandprovning ger ytterligare tids- och kostnadsbesparingar. Armeringen inuti balken garanterar livslång brandsäkerhet. Flera fullskaliga brandprover visar att den tunna bjälklagskonstruktionen DELTABEAM® är brandsäker även enligt brandsäkerhetsklass R180.

Arkitektonisk frihet

Dina projekt består inte bara av prydliga former med räta vinklar och raka linjer. Kanske letar du efter något extra häpnadsväckande för att konstruera karakteristiska byggnader eller för ett mer lönsamt projekt med konsoler och kurvor?

Med ett specialanpassat och inbyggt formelement kommer du att ha större arkitektonisk frihet, medan du bibehåller effektiviteten hos den tunna bjälklagskonstruktionen DELTABEAM®.

Flexibelt golvplan

Tack vare den långa spännvidd (upp till 16 m) som garanteras av DELTABEAM® kan golvplanen ändras utan någon större ansträngning, för att uppfylla hyresgästernas olika behov under byggnadens hela livscykel. Detta leder till större flexibilitet och i slutänden en mer lönsam byggnad.

DELTABEAM®-anslutningskomponenter

Eftersom DELTABEAM® har utformats för användning som ett bärande stomelement med alla typer av bjälklag och pelare kan vi erbjuda dig ett antal anslutningskomponenter och -metoder för att uppfylla dina krav.

Att ansluta DELTABEAM® till betongpelare

1. En dold PCs®-konsol gjuts in i betongpelaren. DELTABEAM® placeras ovanpå PCs®-konsolens hållare och möjliggör raka gjutformsväggar och ökad justerbarhet på plats, liksom höga hållfastheter.

2. Grundskruvar används för att ansluta DELTABEAM® ovanpå betongpelarna.

3. WELDA®-fästplåtar installeras ovanpå pelarna eller väggarna och DELTABEAM® svetsas fast på dess yta.

Att ansluta DELTABEAM® till stålkonstruktioner

1. Anslutning med konsol

2. Skruvanslutning ovanpå pelare

3. Skruvanslutning på sidan av pelare

4. Svetsanslutning

Kompletterande komponenter

Samverkanspelarna är tillverkade av en ihålig stålprofil med ett armeringsjärn placerat inuti. Pelaren fylls med betong på plats.

Kompletterande stålkonstruktioner som fackverk, stag och olika typer av balkar och pelare behövs för tekniska rum osv.

Integrerat formelement gör det möjligt för dig att skapa specialanpassade balkformer.

WELDA®-fästplåtar används för att lägga till svetsbara ytor på ett gjutgods.

PETRA®-håldäcksavväxlingar gör det möjligt för dig att skapa öppningar i håldäcksbjälklag.

Monteringsbeslag för säkerhetsräcke kan läggas till på DELTABEAM® för att spara tid och besvär vid installation av säkerhetsräcken.

Kontakta oss

Eric Bengts

Försäljningschef, DELTABEAM®

Civilingenjör, M. Sc. (Eng)

Tel. 011-28 04 63
eric.bengts@peikko.com

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
fredrik.ohlsson@peikko.com

(Malmö)

Martynas Kačergius

Project Manager

DELTABEAM® Frame

Mob. +46 79 076 04 77
martynas.kacergius@peikko.com