DELTABEAM® Frame stomsystem – På byggarbetsplatsen

Samtliga komponenter till DELTABEAM® Frame levereras till site enligt överenskommen projektplan. Vad ska man tänka på när det kommer till förvaring, lyft, förlytting och montage av komponenterna?

Lagra, förvara DELTABEAM® Frames komponenter

Samtliga komponenter är märkta med ett identifikationsnummer i enlighet med projektets ritningar. Balkar, pelare och andra stålkomponenter kan staplas ovanpå varandra förutsatt att de inte överstiger komponenternas kapacitet. Var observant på att underlaget är plant och håller bärighet. Placera mellanlägg mellan samtliga komponenter för att skydda ytbehandlingen. Underlag, mellanlägg och övriga lastförankringar måste vara rena och fria från föroreningar som kan skada ytbehandlingen. För en längre förvaring krävs att samtliga komponenter täcks för att skyddas från väder och vind.

Lyft och förlyttning av DELTABEAM® Frame komponenter

DELTABEAM® Frame komponenter kan lyftas och förflyttas med hjälp av ordinära lyftutrustning så som kranar och gaffeltruckar. Vikten för varje komponent finns redovisat på produktens etikett eller på dess tillvekrningsritningar. Alla komponenter som levereras inom EU märks med en CE märkning.

DELTABEAM® måste lyftas i lyfthålen placerade på topplåten. Lyfthålen är symetriskt placerade i enlighet med komponentens tyngdpunkt. Var observant på att lyftutrustningen klarar av den lyftvinkel som krävs för hur lyfthålen är placerade.  

Vi de speciella fall då DELTABEAM® ej levereras med färdiga lyfthål så kan lyft ske med förankring i livhålen. Notera då att det kan behövas en tredje kjeda för att stabilisera balken. Exempelvis så kan en DELTABEAM® med formsida lyftas genom att använda de lyftål som finns belägna på topplåten på balken, en trejde kjedja förankras därefter i formsidan för att uppnå balans i lyftet.

Lyft av pelare sker med hjälp av lyfthålet som är placerat på pelarens topp. 

Installation av DELTABEAM® Frame

DELTABEAM® Frame komponenter ska monteras i enlighet med projektets montage- och stämpplan. Gäller även schema för anslutning av ingjutningsgods.

Projektets montageplan måste alltid följas. Samtliga DELTABEAM® Frame komponenter är märkta med ett identifikationsnummer. Balkarna ska installeras så att identifikationsnummret placerat på topplåten kan avläsas i den riktning som projektets ritningar redovisar. För samverkanspelare så används gjuthålen som direktiv för hur pelaren ska placeras, dessa ska vara utmärkta på projektets ritningar.

DELTABEAM® Frame komponenternas vikt är inte tillräcklig för att stabilisera stommen under bjälklagsmontage. Därför måste DELTABEAM® anslutas korrekt innan montage av bjälklag kan ske. Följ alltid stämpplanen och installations angivelserna innan montage av bjälklag sker. 

Installation av bjälklag

DELTABEAM® anslutningar, stamp måste vara korrekt installerade, monterade, åtdragna, svetsade innan installation av bjälklag kan ske. För att minimera skjuvning så bör ett växelvis montage av bjälklag alltid efterstärvas. Efter att bjälklag är installerat kan övriga komponenter installeras, så som nödvändig fom, kantform, och armering.

Bjälklag placeras direkt på upplagsflänsen. Genomgående armering ska alltid placeras genom balkens livhål för att försäkra samverkan.  

Gjutning av DELTABEAM®

DELTABEAM®s ska gjutas med konstruktionsbetong i erfoderlig klass. Gjutning av balk och bjälklag måste ske samtidigt för att försäkra samverkan. DELTABEAM® måste gjutas komplett vid en omgång.

Gjutning av samverkanspelarna

Pelarna fylls med betong genom att betongen pumpas in från pelarfoten. Genom att fylla pelarna från botten säkerställs god komprimering och kan utföras så att den inte avbryter montaget av andra komponenter och det förlänger inte stommens konstruktionstid. Hela pelaren bör fyllas i en omgång.

Filmer med installationsprocessen av DELTABEAM® Frame

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

(Malmö)

Erik Bergman

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]