DELTABEAM® Frame stomsystem – Stomkomponenter

The DELTABEAM® Frame – Greater Than The Sum of Its Parts

DELTABEAM® Frame Samverkansstomme består av:

  • DELTABEAM® samverkansbalkar för tunna bjälklagskonstruktioner;
  • Samverkan och-/eller stålpelare;
  • Anslutningsdetaljer
  • Övirga kompletterande stålkomponenter.

DELTABEAM® samverkansbalk och samverkanspelare ansluts med hjälp av standardiserade anslutningsdetaljer från Peikko.

DELTABEAM®-samverkansstomme utgörs av DELTABEAM®-samverkansbalkar och -samverkanspelare, som är anslutna med hjälp av standardanslutningar, och andra stålkonstruktioner som behövs för byggnadsstommen. Alla komponenter passar perfekt tillsammans och levereras till byggarbetsplatsen när du behöver dem.

DELTABEAM®

Bygg öppna utrymmen - även med arkitektoniskt krävande former

Samverkanspelare

Samverkanspelarna är gjorda av en ihålig stålprofil med en armeringskorg placerad inuti. Pelarna fylls med betong på plats. Pelarna finns tillgängliga i fyrkantigt, rektangulärt och cirkulärt format i standardprofiler.  

Anslutningar

 

Samvekanspelare

Samverkanspelarna är gjorda av en ihålig stålprofil med en armeringskorg placerad inuti. Pelarna fylls med betong på plats. Pelarna finns tillgängliga i fyrkantigt, rektangulärt och cirkulärt format i standardprofiler.  

När pelarna levereras till arbetsplatsen är de klara för att monteras och fyllas med betong. Standardpelarlängder kan vara upp till 12 m - längre pelare finns tillgängligt vid förfrågan.

Innan pelare och balkar i DELTABEAM®-stommen är betongfyllda fungerar de som rena stålprofiler och är konstruerade för att kunna bära lasterna under monteringsfasen. Stålprofilens styrka är betydligt lägre än samverkansstommen i slutfasen, men tillräcklig för att bära lasterna under monteringssteget. När samverkanspelarna har gjutits och nått sin slutliga hållfasthet kan de ha ett brandmotstånd på upp till R120, vanligtvis utan ytterligare brandskydd.

Anslutningen mellan samverkansbalkar och pelare

DELTABEAM® Frames standardiserade monteringsdetaljer och komponenter från Peikko möjliggör en säker och snabb montering av stommen utan svetsning på byggarbetsplatsen. Fogar kan dimensioneras för att uppfylla alla krav för både horisontell och vertikal robusthet.

Anslutningsdetaljerna till DELTABEAM® Frame är många gånger ingjutna i betongen. Detta medför att brandskydd av dessa anslutningsdetaljer ej är nödvändigt.

För anslutningar mellan envåningspelare och kontinuerliga balkar så sker detta vanligtvis med bultade anslutningar. Anslutningen försäkras genom att gängstänger eller armering löper genom balken och på så vis sammanfogar de båda pelarna. DELTABEAM® levereras då med färdig urtagning från fabrik. För att kunna justera konstruktionen i höjdled så levereras DELTABEAM® Frame tillsammans med shimsplåtar.

Anslutningar mellan flervåningspelare och enkelspänd DELTABEAM® kan ske med svetsade anslutningar (bild 2) eller vertikala anslutningsplåtar (bild 3). Även om de svetsade anslutningarna är enklare, har de vertikala plåtarna ett högre vridmotstånd, vilket kan möjliggöra ett stämpfritt montage av DELTABEAM®.  

 

Flervåningspelare skarvas med bultade ändplåtar (bild 4). Toleranserna kan justeras med shimsplåtar. Den verikala förbindelsen försäkras med hjälp av bultade ändplåtar eller genomgående armeringskorg.

Anslutningen mellan fundament och samverkanspelare kan vara bultad, svetsad eller med hjälp av dymlingar. Bultade anslutningar lämpar sig bäst för ett snabbt montage. Dymlingar och svetsade anslutningar möjliggör ökad tolerans vid montage.

Ytterligare stomkomponenter

Övriga stålkomponenter så som exempelvis fackverk, stag, och andra typer av balkar/pelare kan implementeras och levereras tillsammans med DELTABEAM® Frame.

Fackverk

Skapa utrymmen fria från pelare med hjälp av lastöverförande fackverk. Fackverken tillverkas i öppna eller ihåliga sektioner.

Stålbalkar och pelare

Använd balkar och pelare för att skapa service/installations rum, schakt, stöd för takfönster, fasader och andra komplexa geometrier.

Stag- system

Med hjälp av diagonalstag så försäkras stabilitet i konstruktionen från laterala krafter så som exempelvis vindkrafter.

Krävande konstruktioner och håldäcksavväxling för bjälklagsöppningar

Skapa konstruktioner med arkitektoniska utformningar och håldäcksöppningar både enkelt och ekonomiskt

Integrerad formsida

DELTABEAM® kan levereras med formsidor för att skapa olika geometriska former utifrån projektets förutsättningar.

PETRA® Håldäcksavväxling

Håldäcksavväxling för bjälklagsöppningar. PETRA kan levereras med ett färdigt integrerat brandskydd upp till R60.

Anslutningar till övriga konstruktioner

Välj en DELTABEAM® Frame och ta del av Peikkos ledande sortiment av anslutningsdetaljer och ingjutningsgods.

HPM® Grundskruv

Anslutning till grundkonstruktioner och betongväggar

WELDA® Fästplåt

Överför laster till betongen från andra konstruktioner via en svetsad anslutning.

PCs® Konsol

Skapar upplag och montagevänliga anslutningar mellan balkar och pelare.

SUMO® Väggsko

Skapar kostnadseffektiva draganslutningar mellan prefabricerade väggar och fundament.

Säkra lösningar

Med våra lösningar garanteras alltid en säkrare och effektivare arbetsplats.

Säkerhetsräcken

Lägg till säkerhetsräckets hylsa i DELTABEAM® och spara tid när du installerar säkerhetsräckena.

Säkra lyft

Använd Peikkos lyftsystem för att eliminera risker i samband med kranarbete.

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

(Malmö)

Erik Bergman

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]