Landbaserade vindkraftverksfundament

Har din vindpark berggrund som ligger nära ytan? Peikkos bergfundament är ett säkert, tillförlitligt, kostnadseffektivt och lättbyggt fundament för alla vindkraftverk.

Robert Roos

Säljare Vind

Mob. 073-275 62 97
robert.roos@peikko.com