Landbaserade vindkraftverksfundament

Peikkos gravitationsfundament är kostnadseffektiva tack vare en effektiv användning av material: komponenter, armering och betong, med minskad tid för montering på plats och konstruktion.

Robert Roos

Säljare Vind

Mob. 073-275 62 97
robert.roos@peikko.com