Landbaserade vindkraftverksfundament –Översikt

När du väljer Peikkos lösningar säkrar du lönsamheten i dina vindkraftsprojekt.

Fastän det kan verka som en mindre detalj i ett projekt för utveckling av vindkraft med en prislapp på 50 till 200 miljoner EUR innebär långsam dimensionering, tillverkning och montering av fundament att det dröjer onödigt lång tid innan investeringen börjar ge avkastning. Med det i åtanke har Peikko skapat en helhetslösning som består av dimensionering, tillverkning och instruktioner för montering av både gravitations- och bergfundament.

Fundamentritning på en dag

Ett av de största hindren för utvecklingen av större vindparker är tidsschemat. Vanligtvis tar det mellan fyra och åtta veckor att få en fundamentritning från konstruktören. Och om det finns olika typer av mark i området förlorar man ännu fler veckor på kompletterande dimensionering.

Peikko har ändrat spelreglerna. Vi kan komma med en preliminär dimensionering på en dag. Detta är det snabbaste sättet att bedöma kostnaden för ett fundament.

Snabb tillverkning av komponenterna i fundamentet

Med vår approach blir dimensioneringen av vindkraftverksfundament sömlöst integrerad i tillverkningen. Vi kan ha komponenterna − bultkorg och armering − redo för leverans på tre veckor. Global lagring av standardkomponenter ger ännu mer flexibla leveranser.

Snabb installation

Schemalagd leverans av material förenklar tomtplanering och resurstilldelning. Leveransen omfattar steg-för-steg-anvisningar för montering.

Bultkorgen kan installeras på en dag, medan gravitationsfundamentet slutförs inom en vecka. Att installera ett av Peikkos bergfundament tar två veckor utspritt över en längre tidsperiod.

Vår expert kommer att finnas tillgänglig för att ge råd på plats. Vid behov erbjuder vi ävenmontageutbildning.

Våra vindkraftsprojekt

Vi har stor erfarenhet av landbaserade vindparksprojekt. Det gäller både bergs- och gravitationsfundament.

Ta gärna en titt på våra referenser gällande vindturbinfundament.

Vindkraftverksfundament på heterogen mark

Ser du heterogen mark som en större kostnadsfaktor vid val av plats för en större vindpark?

Vindpark på heterogen mark

Ibland kan alla andra faktorer, t.ex. vindförhållanden, markägande, omgivande samhällen, vara fördelaktiga för ditt vindkraftsprojekt, men heterogen mark gör din beslutsprocess mer komplicerad.

Om det görs på traditionellt sätt tar din konstruktör fram en allmän dimensionering av gravitationsfundamentet för den dominerande marktypen. Eftersom det konventionella konstruktionsarbetet är kostnadskrävande och tar väldigt lång tid måste du försäkra dig om att marken på varje plats för vindkraftverken passar fundamentritningen. I praktiken innebär detta en markförändring på de platser som skiljer sig från den dominerande marktypen.

Med Peikkos snabba dimensioneringsprocess kan du ha en särskild dimensionering för varje marktyp och undvika kostnadskrävande och tidsödande markbyten.

Vindpark på sten

Finns det något bättre sätt än att spränga och gräva bort stenen och sedan byta marken för att kunna skapa ett fundament för vindkraftverk?

Det finns markområden med berg med fantastiska vindförhållanden för turbiner, i synnerhet i Norges kustområden. Hur som helst dimensioneras alltid konventionella fundament för särskilda marktyper. När man förlitar sig på dessa dimensioneringar behöver en stor mängd sten sprängas och tas bort. Hålet fylls sedan med den mark som gravitationsfundamentet har dimensionerats för. Hela processen leder till onödiga kostnader och tidsförluster.

Arbeta med bergfundament och Peikko. Ingen sprängning behövs. Inget markbyte behövs.

Välj din leveransomfattning

Peikko levererar alltid:

  • Fundamentritning
  • Fundamentets huvudkomponenter
  • Expertstöd på plats
  • Världsomspännande leverantörskedja

Peikko kan även erbjuda ett paket med en komplett lösning:

  • Projektledning
  • Bultkorg
  • Armering
  • Installation
  • Platsledning

Robert Roos

Säljare Vind

Mob. 073-275 62 97
robert.roos@peikko.com

Andreas Niska

Sales Manager

Wind Turbine Foundation Technology

Mob. +46 70 254 48 60
andreas.niska@peikko.com