JENKA-lyftförankringar korta

Korta JENKA-lyftförankringar används vid tillämpningar med begränsat förankringsdjup, som bjälklag. Dessa lyftförankringar överför förankringens belastningar horisontellt till bjälklaget.

Korta JENKA-lyftförankringar används i betongelement med begränsat förankringsdjup, som betongbjälklag. Användning av de korta JENKA-lyftförankringarna kräver en minimal nivå av armering i betongelementen, som fastställs av konstruktionsritningen. Minsta tryckhållfasthet hos betongen vid belastning är 15 MPa. Korta JENKA-lyftförankringar är inte avsedda för processer med tiltning och lastvinkeln är begränsad till 45°. JENKA standardprodukter levereras alltid förzinkade. Alla korta JENKA-lyftförankringar är CE-märkta enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

WAS, BSA, PSA

JENKA WAS- och BSA-lyftförankringar används i platta element, som bjälklag. De kräver ingen kompletterande armering förutom normal ytarmering. JENKA PSA-lyftförankringar är konstruerade för att lyfta plattor och tunna prefabricerade element. Vid lyft med JENKA PSA tillåts en dragvinkel på upp till 45°. Kapaciteten och det gängade systemet för förankringen följer marknadsstandarden. Specialstorlekar och speciallängder, det vill säga skräddarsydda produkter, tillverkas på beställning.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com