JENKA-lyftöglor

JENKA-lyftöglor används för att fästa lyftkrokar, lyftstroppar eller lyftkedjor vid JENKA-lyftförankringen som har gjutits in i betongelementet. Olika JENKA-lyftöglor har utformats för olika lastriktningar.

JENKA-lyftöglor kan användas med alla JENKA-lyftförankringar. Olika JENKA-lyftöglor har olika tillåtna lastriktningar. TLL-lyftöglor är för lyftvinklar vid upp till 45°, medan JL- och JLW-lyftöglor är lämpliga för vinklar vid upp till 90° och procedurer med tiltning. JENKA-lyftöglans skruvgänga måste skruvas helt in i lyftförankringen. Lyftöglor med vajer har en färgkodad Peikko-etikett. JENKA-lyftöglor har märkts med ett unikt serienummer som anger att de har förlastats med åtminstone 2,5 gånger den säkra maxlasten innan försäljningen. Alla JENKA-lyftöglor är CE-märkta.

Modeller att välja på

JL, JLW

JENKA JL-lyftöglor med lyftringar av metall och JLW-lyftöglor med vajerögla kräver korrekt riktning hos ringen/öglan för att överföra belastningar till lyftförankringen och betongen. JL och JLW JENKA-lyftöglor är lämpliga för lastriktningar mellan 0° och 45° och för procedurer med tiltning i 90°. Båda lyftöglorna kan användas för alla lastriktningar. När lyftöglan är helt fastskruvad och åtdragen är en rotation bakåt av upp till 90° tillåten för att justera ringens/öglans riktning korrekt mot lasten. Längden hos JLW kan specialanpassas med olika vajerlängder på förfrågan.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

TLL

För TLL-öglan är lastriktningar mellan 0° och 45° tillåtna. Tiltning är inte tillåten med TLL-öglan. Längden hos TLL kan specialanpassas med olika vajerlängder på förfrågan. TLL kräver en mindre infälld diameter i jämförelse med JL- och JLW-lyftöglor.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com