TERADOWEL- och ULTRADOWEL — System för lastöverföring

TERA- och ULTRADOWEL är ett dymlings system för lastöverföring i rörliga fogar som betonggolv och länkplattor.

TERA- och ULTRADOWEL är ett system för lastöverföring med dymlingar av plåt som används vid konstruktion av rörliga fogar. Systemet tillåter fria rörelser hos bjälklaget som orsakas av krympning vid torkning och termiska variationer i horisontell led. Däremot förhindras rörelser i vertikal led.

TERADOWEL och ULTRADOWEL rekommenderas för användning för fogöppningar på upp till 20 mm och är lämpliga för konstruktion av alla typer av golvbjälklag på marknivå, som fogade eller foglösa betonggolv på mark och betonggolv med pelardäck som stomme. Hylsorna gör det möjligt för dymlingarna att förflytta sig longitudinellt med 10 mm i varje riktning. TERADOWEL och ULTRADOWEL finns tillgängliga i vanligt stål eller varmförzinkade, för användning vid invändiga eller utvändiga tillämpningar. De är enkelt och kräver ingen håltagning i formkant.

Modeller att välja på

TDC 6

TDC 6 är ett cirkulärt dymlingssystem som rekommenderas för fogöppningar upp till 15 mm.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

TDR 6

TDR 6 är ett rektangulärt dymlingssystem som har utformats för att bygga expansionsfria rörelsefogar på mark med 15 mm ursprunglig fogöppning, vilket är tillräckligt för alla klimatregioner.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

UDR 8

UDR 8 är ett rektangulärt dymlingssystem som rekommenderas för fogöppningar från 15 till 20 mm breda och för bjälklag utförda som pelardäck.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]