Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindarBergsförankrat Fundament

Bergsförankrat fundament – Den mest kostnad och koldioxidreducerande fundamentstypen

Används när ytan består av massiv berggrund eller max 2 meter djup är bergsfundament ett optimalt val. Lasten överförs från tornet ner till marken via Peikko-adaptern och med 12-14 meter långa förspända FATBAR® förankringar. Varje torn stöds av 40 till 60 FATBAR® -förankringar.

Till exempel använder en 5,5 MW turbin med en tornhöjd på 120 meter:

 • 40 m3 betong (4 lastbilar)
 • 5 t stål och 1 Peikko adapter (1 lastbil)
 • 48 stycken FATBAR® och 72 bultar (1 lastbil)

 

 

-70%

 

CO2 -utsläpp jämfört med traditionella lösningar

Komponenter

Installationsfaser

 1. 1 dag
  Armering

 2. 1 dag
  Gjutning

 3. 2 dagar
  Borrning

 4. 1 day
  Installation av adapter

 5. 1 dag
  Montage av förankringar

 6. 1 dag
  Förspänna förankringar

 7. 7 dagar
  Totalt

Professionell utrustning

Installationsteam

3 resurser

 

Se våra andra lösningar

Gravitationsfundament, Gravity7 - Optimerar storlek, vikt och kostnad.

Används vid flera olika geotekniska förhållanden: halvmjuk jord, bärande jord och fast sten

Läs mer

Pålat fundament – Högpresterande gravitationsfundament på mjuka jordar.

Utvecklad för användning på platser med mjuka eller halvmjuka marktyper.

Läs mer

Bergsförankrat fundament med bultkorg - Optimalt vid svag berggrund

Bergsförankrat fundament med bultkorg är lämplig att använda på platser med svag berggrund. Det är också ett alternativ om berggrunden är 2-5 meter under ytan.

Läs mer