Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindarGravitationsfundament, Gravity7

Gravitationsfundament, Gravity7 - Optimerar storlek, vikt och kostnad

Gravitationsfundament, Gravity7 används vid flera olika geotekniska förhållanden: halvmjuk jord, bärande jord och fast sten. Lastarna överförs från tornet till marken genom en bultkorg tillsammans med ett brett och lågt fundament över ett stort markområde.

Peikkos design optimerar storlek, vikt och kostnad.Till exempel så använder en 5,5MW turbinmed en tornhöjd på 120 meter:

 • 700 m3 betong (70 lastbilar)
 • 90 t stål (4,5 lastbilar)
 • 1 bultkorg (1 lastbil)
 • Pålar (1 lastbil)

Läs mer om Gravity7 fundamentet här: The respected gravity foundation reaches 7th generation

 

-30%

CO2 -utsläpp jämfört med traditionella lösningar

Komponenter

Installationsfaser

 1. 1 dag
  Montage av bultkorg

 2. 3-4 dagar
  Armering

 3. 1 dag
  Gjutning

 4. 5-6 dagar
  Totalt

Professionell utrustning

Installationsteam

8 resurser

 

Se våra andra lösningar

Pålat fundament – Högpresterande gravitationsfundament på mjuka jordar.

Utvecklad för användning på platser med mjuka eller halvmjuka marktyper.

Läs mer

Bergsförankrat fundament – Den mest kostnad och koldioxidreducerande fundamentstypen

Används när ytan består av massiv berggrund eller max 2 meter djup är bergsfundament ett optimalt val.

Läs mer

Bergsförankrat fundament med bultkorg - Optimalt vid svag berggrund

Bergsförankrat fundament med bultkorg är lämplig att använda på platser med svag berggrund. Det är också ett alternativ om berggrunden är 2-5 meter under ytan.

Läs mer