Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindarPålat Fundament

Pålat fundament – Högpresterande gravitationsfundament på mjuka jordar

Lasterna överförs från tornet ner i pålarna genom bultkorgen som är ingjuten i det breda gravitationsfundamentet.

Peikko optimerar och integrerar fundamenten och pålarna i samma design för att sänka grundstorleken, vikten och kostnaderna. Till exempel använder en 5,5 MW turbin med en tornhöjd på 120 meter:

 • 700 m3 betong (70 lastbilar)
 • 90 t stål (4 lastbilar)
 • 1 bultkorg (1 lastbil)
 • Pålar (1 lastbil)

 

 

-30%

 

CO2 -utsläpp jämfört med traditionella lösningar

Komponenter

Installationsfaser

 1. 1-2 dagar
  Pålning

 2. 1 dag
  Montage av bultkorg

 3. 3-4 dagar
  Armering

 4. 1 dag
  Gjutning

 5. 6-8 dagar
  Totalt

Professionell utrustning

Installationsteam

8 resurser

 

Se våra andra lösningar

Gravitationsfundament, Gravity7 - Optimerar storlek, vikt och kostnad.

Används vid flera olika geotekniska förhållanden: halvmjuk jord, bärande jord och fast sten

Läs mer

Bergsförankrat fundament – Den mest kostnad och koldioxidreducerande fundamentstypen

Används när ytan består av massiv berggrund eller max 2 meter djup är bergsfundament ett optimalt val.

Läs mer

Bergsförankrat fundament med bultkorg - Optimalt vid svag berggrund

Bergsförankrat fundament med bultkorg är lämplig att använda på platser med svag berggrund. Det är också ett alternativ om berggrunden är 2-5 meter under ytan.

Läs mer