Hotel X, Toronto, ON, Canada

  • Byggnadstyp:
  • Hotell
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Utvecklare:
Library Hotel Collection
Byggentreprenör:
Brookfield Multiplex
Huvudkonstruktör:
Read Jones Christoffersen Consulting Engineers
Arkitekt:
NORR Architects
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2015

Mark-Alexandre Johanson

Mark-Alexandre Johanson

Sales

MC, MI and Eastern Canada

Tel. (888) 734-5561 ext.504
Mob. 418-446-1333
mark.johanson@peikko.com