Wall Centre Central Park Condos, Vancouver, BC, Canada

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Parkeringsplatser
© http://www.buzzbuzzhome.com/wall-centre-central-park
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Huvudkonstruktör:
Glotman Simpson Consulting Engineers
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2016

Lösningar vi tillhandahöll

Mer information

Kontakta oss

Ash Sharma, Mobil (403) 991-6388
Back to reference search