Wall Centre Central Park Condos, Vancouver, BC, Canada

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Parkeringsplatser
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Huvudkonstruktör:
Glotman Simpson Consulting Engineers
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2016

Lösningar vi tillhandahöll

Ash Sharma

Ash Sharma

Sales Engineer,

Western Canada

ash.sharma@peikko.com