null, Manchester, UK

  • Byggnadstyp:
  • Utbildning & Kultur
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Utvecklare:
Laing O'Rouke
Byggnadsföretag:
Expanded
Huvudkonstruktör:
AECOM (Manchester)
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014

Lösningar vi tillhandahöll

John Metcalfe

Managing Director

Tel. +44 776 4660906
john.metcalfe@peikko.com