Ett betydligt snabbare, säkrare och mer effektivt sätt att dimensionera och konstruera

Gjutare, byggare, konstruktörer, utvecklare, golvspecialister, maskintillverkare, konstruktörer av kraftanläggningar, arkitekter och konstruktionsansvariga … Alla kan ha nytta av och dra fördel av Peikkos lösningar. 

Vilka är vi?

Peikko är ett familjeägt företag som grundades 1965. Det har sitt huvudkontor i Lahti i Finland.

Vad vi gör

Peikko levererar ett stort urval av betonganslutningar och samverkansbalkar för både prefabricerade och platsgjutna lösningar för en rad olika tillämpningar. Peikkos innovativa lösningar gör din byggprocess snabbare, säkrare och mer effektiv.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår målsättning är att hjälpa dig lokalt med lösningar som är ledande med avseende på såväl kvalitet och säkerhet som innovation. Peikko har ett klart fokus på att regelbundet lansera nya, testade, innovativa lösningar och tjänster. Det är därför som våra FoU-investeringar är bland de största i branschen.

I siffror

Sedan 1965 

Tillverkning i9 länder

Lokal försäljning i32 länder

 1 500 anställda globalt

Omsättning173 miljoner EUR

Etik och värden: att skapa långvarigt mervärde för både kunderna och företaget

Peikko strävar efter att göra affärer på ett etiskt och hållbart sätt. Vår uppförandekod ger oss de allmänna riktlinjerna för framtida beslut. Genom uppförandekoden får både våra medarbetare och övriga intressenter en inblick i vår företagskultur, vår affärspraxis och vår överensstämmelse med lagar, standarder och bestämmelser.

Peikkos värden

 • Respekt och förtroende
 • Konstant förbättring
 • Vinstorientering
 • Kundnöjdhet

Vår företagsstrategi är att uppnå en hög nivå av kundnöjdhet och vinsttillväxt genom konstant förbättring och respektfullt och förtroendeingivande arbete.

Vi siktar på att vara framstående inom följande områden

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser

 • Respekt för mänskliga och arbetsmässiga rättigheter
 • Rättvisa anställningsförfaranden
 • Kvalitet och miljö
 • Rättvis konkurrens och överensstämmelse med antitrustlagar
 • Respekt för immateriella rättigheter och innovation
 • Nolltolerans mot bedrägeri och mutbrott
 • Företaget ska vara en ”god samhällsmedborgare” (Good Corporate Citizenship)