Bli snabbare

Ett snabbare, mer effektivt och tillförlitligt byggnadssätt medför enorma vinster för alla intressenter.

Arbeta smartare

Särskilt utformade konstruktionsverktyg och industriella komponenter som är enkla att installera bidrar till en smart byggprocess.

Öka tillförlitligheten och säkerheten

Våra betonganslutningar, tunna bjälklagskonstruktioner och andra lösningar har utformats för att höja prestandan i dina prefabricerade och platsgjutna projekt.

I fokus

CE-märkta WELDA® Strong

Läs mer

Urval av referenser

Pyramiden

Peikkos konstruktionsverktyg