Hybridlösningar – Optimala resultat | Översikt

Hybridkonstruktion enligt Peikko

Peikkos definition av hybridkonstruktion handlar om att förbättra säkerheten, hastigheten, utrymmet och hållbarheten genom att effektivt kombinera olika material, komponenter och stomlösningar för att få bästa möjliga resultat. Genom bästa möjliga kombination av olika material kan även de mest unika och arkitektoniskt krävande konstruktionerna bli verklighet.

Ett hybridekosystem för en bättre framtid

Som föregångare i branschen jobbar vi alltid med att hitta lösningar för framtidens behov. Vi tror på att kombinera olika material, komponenter och stomlösningar på ett så optimalt sätt som möjligt för att skapa byggnader som är både hållbara och gynnsamma för samhället och miljö. I takt med att hybridkonstruktioner blir allt vanligare och mer populära är vårt mål att skapa lösningar med produkter som tillsammans ger bästa möjliga hybridresultat.

Läs mer

DELTABEAM® ger större flexibilitet

DELTABEAM® är en utmärkt lösning som ger optimala resultat. DELTABEAM® är kompatibelt med alla typer av bjälklag och pelare. Du kan kombinera trä med två av de starkaste materialen: stål och betong. Med DELTABEAM® kan du skapa öppna ytor med långa spännvidder och tunna bjälklag, även med arkitektoniskt krävande former. DELTABEAM® har ett inbyggt brandskydd och möjliggör enkla VVS-installationer.

Den nya normen inom design och konstruktion

DELTABEAM® är en flexibel lösning som alltid skräddarsys efter dina behov. Du kan dimensioner och bygga tunna och lätta bjälklag som ger mindre volymer och lägre kostnader. Genom att kombinera värmen och atmosfären hos träbjälklag med styrkan hos stål och betong i DELTABEAM®, kan en ny norm skapas med kreativ design i olika ytor, former som inkluderar stora öppna utrymmen.

Läs mer

Hybridfördelar för alla

När du väljer DELTABEAM® till ditt hybridprojekt får du mängder av fördelar. De noga utformade anslutningarna gör konstruktörens arbete både enklare och mer effektivt. Peikkos dimensioneringsverktyg och hjälpmedel ger ett pålitligt slutresultat.

Läs mer

Smidiga anslutningar för en effektiv konstruktion

På byggföretag innebär smidiga hybridanslutningar att montaget blir så effektiv som möjligt. Peikkos standardiserade anslutningar fogas samman och montageprocessen blir säkrare och snabbare. När det gäller prefabricerade byggnader finns det lättillgängliga och standardiserade anslutningar som gör tillverkningen enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv. För investerarna ger de tillförlitliga och högkvalitativa anslutningarna en effektivare konstruktion, högre avkastning och lägre kostnad under byggnadens livslängd. Dessutom får slutanvändarna tillgång till öppna ytor, kvalitet och säkerhet.

Läs mer

 

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Säljare DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]