DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen

Den tunna bjälklagskonstruktionen DELTABEAM® gör det möjligt att bygga öppna utrymmen, även med arkitektoniskt krävande former. DELTABEAM® är kompatibel med prefabricerade och platsgjutna bjälklag samt alla typer av pelare och gör byggprocessen snabbare och mer effektiv.

Peikkos tunna bjälklagskonstruktion DELTABEAM® är en flexibel lösning som alltid är skräddarsydd utifrån kundens behov. Den möjliggör smidiga och enkla konstruktioner som leder till besparingar både avseende volym och kostnader. Samverkanseffekten mellan stål och betong gör att man kan skapa kreativa strukturer med stora, öppna ytor.

DELTABEAM® har utmärkta brandskyddsegenskaper, även utan ytterligare skydd. Den grunda konstruktionen ger en lägre golvhöjd och du slipper konflikter med värme- och ventilationssystem.

DELTABEAM® kan anslutas till betong-, stål- eller samverkanspelare med hjälp av Peikkos innovativa lösningar, som dolda konsoler, grundskruvar eller fästplåtar.

Fördelar med DELTABEAM®

  • Långa spännvidder
  • Flexibelt öppet utrymme
  • Ytterligare rumshöjd
  • Enkla och utrymmessnåla värme- och ventilationsinstallationer
  • Lägre värme- och kylkostnader
  • Integrerat brandskydd

Fler kvadratmeter per kubikmeter

Att välja en tunn bjälklagskonstruktion för ditt nya projekt innebär flexiblare planritningar och mer yta för byggnadens givna höjd – du kan skaffa dig en extra våning!

Eftersom det kommer att finnas färre kubikmeter per kvadratmeter blir värme- och kylkostnaderna lägre och byggnaden mer hållbar, såvida du inte bestämmer dig för att använda det utrymme som har sparats tack vare den tunna bjälklagskonstruktionen för att få extra takhöjd, om det passar användarna bättre.

Vid byggande nedåt minimeras även grävdjupet.

Investera i öppna ytor

Samverkanseffekten mellan stål och betong gör att du med DELTABEAM® enkelt kan få spännvidder på över 10 meter mellan pelarna. Eftersom DELTABEAM® ofta används för att ge stöd åt förspända håldäcksplattor kan spännvidden vinkelrätt mot balkarna även sträcka sig över 14 meter. DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion och dess långa spännvidder gör att du kan skapa öppna utrymmen med nät på upp till 12 x 16 meter.

De långa spännvidderna i båda riktningar innebär att färre pelare behövs. Färre pelare gör det enklare att ändra golvplanen för att möta hyresgästernas olika behov under byggnadens livscykel.

Hastighet och smidighet vid montering av stommen

Eftersom strukturen är förtillverkad minskar konstruktionstiden och fördröjningar orsakade av väder. De långa spännvidderna som DELTABEAM® ger gör även att färre delar måste sammanfogas.

Varje balk är unikt konstruerad i 3D-design och passar perfekt för konstruktionen och de förutformade standardanslutningarna. Tillsammans med BIM (Building Information Modeling) hjälper de här noggranna processerna till att identifiera konflikter tidigt under konstruktionen, vilket leder till minskade kostnader för reparation på plats. DELTABEAM® kräver minimal eller ingen stämpning. Ett litet arbetslag kan uppföra ett flervåningshus snabbare än med något annat system som finns på marknaden. Du kan lätt spara in en vecka i byggtid per våning jämfört med vanliga konstruktioner.

Integrerat brandskydd

Integrerat brandskydd ger ytterligare tids- och kostnadsbesparingar. Armeringen inuti balken garanterar livslång brandsäkerhet. Under flera fullskaliga brandtester har det visat sig att DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion är brandskyddad upp till 3 timmar utan att extra material för brandsäkring behövs.

DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion innefattar alltid Peikkos fullständiga konstruktionsservice med brandskyddsberäkningar.

Arkitektonisk frihet

De dolda balkarna och nätverket på upp till 12 x 16 meter ger oändliga möjligheter för interiören och ger inga begränsningar för hur ytan ska användas.

Dina projekt består inte bara av prydliga former med räta vinklar och raka linjer. Kanske letar du efter något extra häpnadsväckande för att konstruera karakteristiska byggnader eller för ett mer lönsamt projekt med konsoler och kurvor?

Med ett specialanpassat och inbyggt formelement kommer du att ha större arkitektonisk frihet, medan du bibehåller effektiviteten hos den tunna bjälklagskonstruktionen DELTABEAM®.

Hållbarhet

Förbättrad effektivitet för byggnader kan ha stor betydelse globalt, eftersom byggnader står för ungefär 40 % av världens energikonsumtion.

En av de viktigaste egenskaperna för DELTABEAM® är dess bidrag till att göra byggnader mer hållbara eftersom de gör golven tunnare. Byggnader med tunnare golvkonstruktioner kräver mindre beklädnad för samma volym, vilket i sin tur ger lägre energikostnader för uppvärmning och nedkylning. Utrymmet som sparas mellan våningarna minskar mängden vertikala komponenter som behövs, t.ex. beklädnad, pelare, väggar, hissar, trappor, rör, ledningar etc. Det underlättar även dimensioneringen för värme- och ventilationssystem.

DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktion ger betydligt mindre avfall, tack vare de förtillverkade komponenterna. Balkar och pelare använder bara exakt så mycket material som behövs för att stötta golven och de ihåliga håldäcksplattorna minimerar behovet av formelement på plats. Hålrummen i håldäcksplattorna leder även till att det behövs mindre betong för golven. Detta ger lättare plattor och därmed en lättare struktur, vilket i sin tur kan leda till lättare fundament.

DELTABEAM®-anslutningskomponenter

Eftersom DELTABEAM® har utformats för användning som ett bärande stomelement med alla typer av bjälklag och pelare kan vi erbjuda dig ett antal anslutningskomponenter och -metoder för att uppfylla dina krav.

Att ansluta DELTABEAM® till betongpelare

1. En dold PCs®-konsol gjuts in i betongpelaren. DELTABEAM® placeras ovanpå PCs®-konsolens hållare och möjliggör raka gjutformsväggar och ökad justerbarhet på plats, liksom höga hållfastheter.

2. Grundskruvar används för att ansluta DELTABEAM® ovanpå betongpelarna.

3. WELDA®-fästplåtar installeras ovanpå pelarna eller väggarna och DELTABEAM® svetsas fast på dess yta.

Att ansluta DELTABEAM® till stålkonstruktioner

1. Anslutning med konsol

2. Skruvanslutning ovanpå pelare

3. Skruvanslutning på sidan av pelare

4. Svetsanslutning

Kompletterande komponenter

Samverkanspelarna är tillverkade av en ihålig stålprofil med ett armeringsjärn placerat inuti. Pelaren fylls med betong på plats.

Kompletterande stålkonstruktioner som fackverk, stag och olika typer av balkar och pelare behövs för tekniska rum osv.

Integrerat formelement gör det möjligt för dig att skapa specialanpassade balkformer.

WELDA®-fästplåtar används för att lägga till svetsbara ytor på ett gjutgods.

PETRA®-håldäcksavväxlingar gör det möjligt för dig att skapa öppningar i håldäcksbjälklag.

Monteringsbeslag för säkerhetsräcke kan läggas till på DELTABEAM® för att spara tid och besvär vid installation av säkerhetsräcken.

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
martynas.kacergius@peikko.com

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
fredrik.ohlsson@peikko.com

(Malmö)

Elias Najem

Sales Engineer, DELTABEAM®

Tel. 011-28 04 75
elias.najem@peikko.com

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-6777468
erik.bergman@peikko.com