FoU

Peikko har ett starkt fokus på FoU, dvs. forskning och utveckling. Peikko har lanserat många nya och innovativa lösningar på marknaden som med tiden har blivit det vanliga byggnadssättet. Ett bra exempel på en sådan lösning är pelaranslutningen som består av pelarskor och grundskruvar. Peikko deltar aktivt i standardiseringsarbete och stora internationella forskningsprojekt. Företaget samarbetar med ledande forskningsinstitut.

Forskning

För att kunna få specifik kunskap om anslutningarnas beteende utför Peikko mer avancerad forskning än vad som krävs av standarder eller för produktgodkännanden. Målet är att skapa en omfattande förståelse för hur anslutningar och Peikkos lösningar beter sig.

Konstruktionernas hållfasthet analyseras med olika belastningstyper, som statisk, termisk, dynamisk och seismisk belastning, samt utmattningsbelastning. Förutom konstruktionens hållfasthet analyseras även olika beteenden som berör deformationer, formbarhet, energiförlust, torkning och värmeutvidgning.

Produktutveckling

Peikkos produkter gör kundernas byggprocess snabbare, enklare och mer tillförlitlig. Produktutvecklingen utgår från kundens eller marknadens behov. Vårt mål är att påverka byggprocessen, från valet av tekniska lösningar genom konstruktionsfasen hela vägen till användningen av byggnaden under hela dess livscykel. 

Fastän Peikko arbetar globalt tycker vi att det är väldigt viktigt att försäkra oss om att produkterna uppfyller lokala bestämmelser och är lämpliga för lokal praxis. På detta sätt är produkterna säkra att använda under hela deras livscykel.

 

Gratis konstruktionsverktyg 

Peikko utvecklar olika verktyg för konstruktionsansvariga, som tekniska handböcker, konstruktionsprogram för anslutningar, liksom komponenter för modellering av konstruktioner och byggnadsinformationsmodellering. Läs mer om våra verktyg för konstruktörer.