Kvalitet, miljö & säkerhet

Peikkos målsättning är att leverera högkvalitativa produkter och arbeta på ett miljövänligt sätt. Våra produkter och tjänster har utformats för att göra kundernas byggprocess snabbare, enklare och mer tillförlitlig.

Tillverkning i världsklass

Peikko tror på att ha egen tillverkning. Tack vare vår interna tillverkning kan vi garantera kvalitet samt flexibla och snabba leveranser. För Peikko är det viktigt att lagerföra de rätta produkterna i våra kunders närhet. Optimerad tillverkning och logistik garanterar kostnadseffektivitet. 

Peikko har tillverkningsenheter i Kina, Finland, Tyskland, Litauen, Slovakien, och Förenade Arabemiraten. Förutom dessa har Peikko även tillverkning i USA. 

 

Certifierade ledningssystem

Peikko har certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och säkerhet enligt SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015, och ISO 45001:2018.  

Tillverkningen i de huvudsakliga tillverkningsenheterna är certifierad enligt SS-ISO 3834-2 och SS-EN 1090.

Obs! Alla produktrelaterade dokument, som tekniska godkännanden och prestandadeklarationer (DOP), kan hittas under varje specifik produkt.

 

Policyer för kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet

Peikkos verksamhet baseras på lokal och tillförlitlig kundservice, framstående FoU och tillverkning. Detta innefattar gott samarbete med kunder, andra intressenter och inom företaget. Vår allmänna målsättning är att hela tiden leverera hög kvalitet och arbeta på ett miljömedvetet sätt. Peikko Groups policy för kvalitet och miljö

Peikko arbetar för att hela tiden förbättra hälsa och säkerhet för anställda, kunder och entreprenörer. Vi siktar på att vara bäst inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och uppnå en olycksfri verksamhet. Det kan vi åstadkomma genom att fokusera på vårt sätt att arbeta och genom att sätta säkerheten i första rummet. Peikko Groups policy för hälsa och säkerhet 

Allmän information om CE-märkning

CE-märkning innebär att en produkt har tillverkats och kontrollerats enligt en harmoniserad europeisk standard (hEN) eller ett europeiskt tekniskt godkännande/teknisk bedömning (ETA). ETA kan användas som grund för CE-märkningen i de fall då det inte finns några harmoniserade EN-standarder tillgängliga. ETA är dock frivilligt och krävs inte av några europeiska direktiv eller lagar.

Tillverkare kan använda CE-märkningen för att försäkra att deras byggprodukter uppfyller harmoniserade europeiska standarder eller har beviljats ETA-godkännanden. Dessa dokument fastställer de egenskaper som produkterna måste ha för att kunna beviljas rätten att använda CE-märkningen och beskriver även hur tillverkningen av dessa produkter har övervakats och testats.

 

CE-märkning av Peikkos produkter

Peikko tillverkar samverkanskonstruktioner och betonganslutningar. Dessa produkter omfattas av olika bestämmelser för CE-märkning enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 och det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG. För närvarande finns det ingen omfattande och tydlig tolkning av dessa direktiv. Därför kan tillämpningen av dessa bestämmelser variera beroende på land.

Endast CE-märkta produkter får användas inom byggbranschen i Europa om produkterna i fråga kan beviljas CE-märkning. Emellertid täcks många byggprodukter inte av harmoniserade europeiska standarder (hEN) eller europeiskt tekniskt godkännande/teknisk bedömning (ETA). Därför kan man inte kräva någon CE-märkning för dessa produkter.

Produktkategorier/produkter i Peikkos produktsortiment som för närvarande har CE-märkning:

Miljövarudeklaration (EPD)

En miljövarudeklaration (EPD) är ett dokument som ger information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Den är även känd under det formella namnet miljödeklaration typ III.

Produkternas miljöprestanda baseras på en livscykelanalys (LCA). Livscykelanalysen ger en översikt över produkternas miljöpåverkan. Hållbarheten är enkel att bedöma när man har all relevant produktinformation i samma format.

Peikko Group´s miljövarudeklarationer:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System


Peikko Group´s miljövarudeklarationer
för DELTABEAM® Green:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, Finland
EPD PETRA® Green, Lithuania
 

Standardiserat bedömningssätt

Miljövarudeklarationen skapas enligt den europeiska standarden SS-EN 15804 ”Hållbarhet hos byggnadsverk. Miljödeklarationer” och den internationella standarden SS-EN ISO 14025 ”Miljömärkning och miljödeklarationer.”

Peikkos miljödeklarationer är först och främst avsedda för användning i kommunikation mellan företag.

Livscykelanalysen i dessa miljövarudeklarationer överensstämmer med standarderna SS-EN 15804 ”Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer”, SS-EN ISO 14040 ”Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur” och SS-EN ISO 14044 ”Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning”.

 

Miljövarudeklarationernas egenskaper

Miljövarudeklarationer är

  • frivilliga
  • baseras på livscykelanalys (LCA)
  • modulärt strukturerad information
  • jämförbar
  • verifierbar
  • flexibel
  • transparent

 

Verifiering

Peikko EPD:er är tredjepartsverifierade enligt krav från ISO 14025 Typ III EPD:er.

 

Publicering av EPD:er

Peikko EPD:er publiceras på Peikkos hemsida www.peikko.se och i Bionova Ltd:s molntjänst One Click LCA www.oneclicklca.com, där de kan användas för att bedöma produktens påverkan på byggnadens certifieringsnivå, till exempel för att bevisa överensstämmelse med LEED v4:s riktlinjer för reducering av byggnaders miljöpåverkan under hela deras livscykel eller med den kompletta Mat 01 LCA för BREEAM certifiering.

Miljövarudeklarationerna (EPD:er) publiceras under RTS-systemet och kan hittas där: http://epd.rts.fi/en