Naturen slösar ingenting – varför skulle vi göra det? | Översikt

En beprövad föregångare inom cirkulära lösningar

Byggindustrin har en stor påverkan på samhället och står för 40 % av den totala energiförbrukningen och 30 % av den globala mängden avfall. Dessutom är betongbranschen en stor källa till överskottsmaterial. Som föregångare i branschen är Peikko fast beslutna att vara en del av lösningen och inte problemet.

Vi anser att du inte ska behöva välja mellan effektivitet och miljön. Råvaror är alldeles för värdefulla för att slösas bort. Läs vidare och se hur vi på Peikko ser på cirkularitet.

Från linjär till cirkulär ekonomi

Målet med den cirkulära utvecklingen är att gå från en linjär ekonomi med öppna ändar till en cirkulär ekonomi med slutna kretslopp där material behåller sitt värde, resurser bevaras och ingen deponering sker. Per definition innebär en cirkulär lösning från Peikko alla projekt som innehåller både produkter och en process från Peikko som möjliggör demontering och återanvändning. Förutom att de behåller sitt värde bevaras Peikko-komponenternas produktinformation under hela produktens livscykel.

Läs mer

Full cirkularitet för stommar

Peikko vill erbjuda anslutningar som gör det möjligt att bygga, demontera och helt och hållet återanvända stommar. Med tiden och under ledning av vår FoU-avdelning strävar vi efter att skapa en helt cirkulär produktportfölj och ett byggsystem som gör det möjligt att återanvända byggmaterial flera gånger om. Många av våra lösningar är redan kompatibla med principerna för cirkulär ekonomi, och våra konstruktioner kan göras cirkulära med små justeringar.

Skruvkopplingar som gör det möjligt att konstruera för demontering

Prefabricerade konstruktioner erbjuder många fördelar för olika intressenter i värdekedjan inom byggindustrin. Omfattande tester har visat att Peikkos skruvkopplingar har stor potential att göra byggindustrin mer hållbar och cirkulär. Skruvkopplingar ger snabba och säkra monteringar av prefabricerade betongelement. Dessutom tillverkas elementen vanligtvis under kontrollerade fabriksförhållanden för att garantera kvalitet och precision.

Förebygga, minimera, återanvända och återvinna

Vi strävar alltid efter att erbjuda lokala lösningar som är ledande när det gäller kvalitet, säkerhet och innovation, och vi har ett tydligt fokus på att regelbundet introducera nya och testade lösningar och tjänster inom ett stort antal olika tillämpningar. Vår designprocess gör produkterna formbara så att de kan modifieras till cirkulära lösningar. Detta gör det också möjligt att hitta nya tillämpningar för befintliga produkter.

De flesta av byggindustrins insatser för cirkularitet läggs på avfallshantering och energiåtervinning vid tillverkningen. På Peikko strävar vi efter att göra en större insats genom att förebygga och minimera avfall och genom att återanvända och återvinna material.