DELTABEAM® Frame stomsystem – Översikt

En enda leverantör av stommar sparar tid och arbete

Traditionellt brukar stommens olika komponenter upphandlas från olika leverantörer, t ex byggnadsingenjören och entreprenören har ansvarat för den övergripande konstruktionen och  för att komponenterna är kompatibla. Detsamma gäller för att hålla tidplanen med punktliga leveranser.

Genom att upphandla bärverkselementen från en enda leverantör blir ditt projekt enklare att hantera och du ser till att stommens komponenter levereras i tid.

DELTABEAM® Frame passar för alla typer av byggnader och kombinerar den unika DELTABEAM®-samverkansbalkens fördelar med samverkanspelare.

Mer utrymme för din investering

Med DELTABEAM® Frame får du mer golvyta vid en given markyta.

En DELTABEAM® Frame maximerar det tillgängliga utrymmet på två sätt. För det första är bjälklagen tunna, vilket innebär att du får högre rumshöjd alternativt fler våningar för en viss byggnadshöjd. För det andra har samverkanspelare mindre tvärsnittsarea än andra lösningar, vilket skapar en större area att hyra ut.

Det bärande systemet i DELTABEAM® Frame

Det bärande systemet har normalt sett inspända anslutningar. Stabilitet säkerställs på traditionellt vis mot till exempel skjuvväggar eller diagonala stag.

Stommen kan bestå  av flervåningspelare med enkelspända balkar, eller av envåningspelare med kontinuerliga balkar Det år också bra att kombinera båda systemen för att optimera materialförbrukningen som en kombination av båda.

Systemet med kontinuerliga balkar och envåningspelare är mest lämpliga för längre balkspann. Med det här systemet blir det också enklare att forma utkragningar på bjälklag.

Alternativet med kontinuerliga pelare och enkelspänd balk ger en oslagbar bygghastighet. Det är mest lämpligt för flervåningsbyggnader med rektangulära bjälklagsplaner, där balken omspänner ett kortare avstånd och bjälklaget ett längre. Pelarna kan utföras som höjdelement i tre våningar.

DELTABEAM® Frame i drift

Se vår video om DELTABEAM® Frame och lär dig hur du snabbt och enkelt kan genomföra ett projekt med DELTABEAM® Frame – från att välja den optimala lösningen via design och tillverkning till det avslutande montaget på plats.

Den här filmen visar en stomresning av Rambolls huvudkontor, Espoo i Finland.

Fördelar med DELTABEAM® Frame

  • En leverantör för den bärande stommen
  • Skräddarsydd lösning
  • Smidig konstruktionsprocess
  • Lätta komponenter som är enkla att transportera och går snabbt & säkert att montera
  • Standardiserade anslutningsdetaljer
  • Samverkansstommens komponenter är CE-märkta enligt EN 1090-1
  • Inbyggd brandskydds motstånd upp till R180.

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Säljare DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]