DELTABEAM® Frame stomsystem – Översikt

En enda stomleverantör sparar både tid och resurser

Traditionellt sätt har stommens olika komponenter levererats från olika leverantörer. Byggnadsingenjören och konstruktören har varit ansvariga för den övergripande konstruktionen och komponenternas kompatibilitet, även för att upprätthålla byggschemat med leveranstider.

När du köper hela stommen från samma leverantör kommer dina projekt att bli enklare att hantera – och leveranstiderna av stommen blir lättare att säkerställa.

Lämplig för all typer av byggnader, DELTABEAM® Frame kombinerar fördelarna med den unika DELTABEAM® samverkansbalken och samverkanspelare. Observera även att DELTABEAM®-samverkansstomme möjliggör BREEAM- och LEED-certifieringar.

Mer utrymme för din investering

Med DELTABEAM®-samverkansstomme får du mer användbart utrymme i dina byggnader.

En DELTABEAM®-samverkansstomme maximerar det tillgängliga utrymmet på flera sätt. För det första ges möjligheten att uppföra en tunn bjälklagskonstruktion, vilket innebär att du får en ökad rumshöjd. DELTABEAM® - samverkansbalk klarar i många fall av långa spännvidder vilket skapar öppna utrymmen. För det andra tar samverkanspelarna upp väldigt lite utrymme. Detta leder till ett större golvutrymme som kan säljas eller hyras ut. Byggnaden erhåller en ökad användarflexibilitet, och kan därmed användas för flera olika ändamål.

DELTABEAM® Frame stomsystem

Stomsystem är baserat på ledade ansutningar. Stabiliteten  kan säkerställs  med hjälp av flertalet olika stabiliterande system. Exempel på dessa kan vara väggar och diagonala stag.

Stommen kan utföras med både enkelspända och kontinuerliga pelare och balkar.
För att uppnå långa spännvidder så rekommenderas att balkarna utformas som kontinuerliga.

För ett mycket snabbt montage rekommenderas kontinuerliga pelare med enkelspända balkar. Detta lämpar sig väl för flervåningsbyggnader med ett rektangulärt rut- system där kortare spännvidder för balkarna och längre spännvidder för bjälklaget förekommer. Samverkanspelare kan exempelvis utformas kontinuerliga för upp till tre våningar.

DELTABEAM® Frame in Action

Filmen nedan ger en bra överblick för hur snabbt och smidigt en DELTABEAM® Frame- kan monteras. Från valet av en oplimal lösning, genom dimensioneringsprocessen och tillverkningen, hela vägen fram till installationen på arbetsplats.

Den här filmen visar en stomresning av Rambolls huvudkontor, Espoo i Finland.

Fördelar med DELTABEAM®-samverkansstomme

  • En leverantör för hela stommen
  • Skräddarsydd lösning
  • Smidig dimensioneringsprocess
  • Lätta komponenter som är enkla att transportera och snabba att installera
  • Standardiserade anslutningsdetaljer
  • Samverkansstommens komponenter är CE-märkta enligt SS-EN 1090-1
  • Integrerat brandskydd, upp till R180

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

(Malmö)

Erik Bergman

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]