Ett snabbare, säkrare och mer hållbart sätt att bygga & konstruera

Alla byggaktörer har stor nytta av Peikkos lösningar - både prefabtillverkare, entreprenörer, konstruktörer, ingenjörer, utvecklare och arkitekter inom byggsektorn.

Vilka är vi?

Peikko är ett familjeägt företag som grundades 1965. Det har sitt huvudkontor i Lahti i Finland.

Vad vi gör

Peikko är en global leverantör av ingjutningsteknik, DELTABEAM® och landbaserade vindkraftsfundament. Vi är en stabil och pålitlig partner genom hela byggprocessen, från projektering till leverans. Tillverkningen sker i egna fabriker. Peikkos innovativa lösningar gör byggprocessen snabbare, säkrare och mer hållbart.

Hur kan vi hjälpa dig

Vår målsättning är att hjälpa dig lokalt med lösningar som är ledande med avseende på såväl kvalitet och säkerhet som innovation. Peikko har ett stort fokus på att regelbundet lansera nya, testade, innovativa lösningar och tjänster. Det är därför som våra FoU-investeringar är bland de största i branschen.

I korthet om Peikko

Familjeägt sedan
Familjeägt sedan

1965

Certifierad tillverkning i
Certifierad tillverkning i

12 länder

Lokal försäljning i
Lokal försäljning i

33 länder

Globalt sett över
Globalt sett över

 2 000 anställda

Omsättning
Omsättning

262 miljoner EUR

peikko map

5. Etik och värderingar: skapa långvariga mervärden för både kunder och företaget

Peikko strävar efter att göra affärer på ett etiskt och hållbart sätt. Vår uppförandekod ger oss de allmänna riktlinjerna för framtida beslut. Genom uppförandekoden får både våra medarbetare och övriga intressenter en inblick i vår företagskultur, vår affärspraxis och vår överensstämmelse med lagar, standarder och bestämmelser.

Peikkos värderingar

 • Respekt och förtroende
 • Konstant förbättring
 • Vinstorientering
 • Kundnöjdhet

Vår företagsstrategi är att uppnå en hög nivå av kundnöjdhet och vinsttillväxt genom konstant förbättring och respektfullt och förtroendeingivande arbete.

Vi siktar på att vara framstående inom följande områden

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser

 • Respekt för mänskliga och arbetsmässiga rättigheter
 • Rättvisa anställningsförfaranden
 • Kvalitet och miljö
 • Rättvis konkurrens och överensstämmelse med antitrustlagar
 • Respekt för immateriella rättigheter och innovation
 • Nolltolerans mot bedrägeri och mutbrott
 • Företaget ska vara en ”god samhällsmedborgare” (Good Corporate Citizenship)
Tillgodose våra kunders behov
Tillgodose våra kunders behov
Respektera och lita på varandra
Respektera och lita på varandra
Sträva efter att bli bättre varje dag
Sträva efter att bli bättre varje dag
Söka lönsam tillväxt
Söka lönsam tillväxt

Vår uppförandekod

Peikko strävar efter att göra affärer på ett etiskt och hållbart sätt. Vår uppförandekod ger oss de allmänna riktlinjerna för framtida beslut. Genom uppförandekoden får både våra medarbetare och övriga intressenter en inblick i vår företagskultur, vår affärspraxis och vår överensstämmelse med lagar, standarder och bestämmelser.

Vi siktar på att vara framstående inom följande områden

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser

 • Respekt för mänskliga och arbetsmässiga rättigheter
 • Rättvisa anställningsförfaranden
 • Kvalitet och miljö
 • Rättvis konkurrens och överensstämmelse med antitrustlagar
 • Respekt för immateriella rättigheter och innovation
 • Nolltolerans mot bedrägeri och mutbrott
 • Företaget ska vara en ”god samhällsmedborgare” (Good Corporate Citizenship)