Pelaranslutningar med skruvförband för enkel dimensionering, snabb montering och säkerhet

Med detta konstnadseffektiva sätt att uppföra pelare blir mekaniska anslutningar enkla att dimensionera och ingen tillfällig stagning behövs. Pelaranslutningar med skruvförband gör din byggprocess säkrare och snabbare.

Fördelar

  • Enkel dimensioneringsprocess
  • Testade, tillförlitliga och säkra
  • Snabb monteringsprocess
  • Den slutliga anslutningen är lika styv som en platsgjuten anslutning
  • Bra förhållande kvalitet/pris
  • Säkra att använda i jordbävningsdrabbade områden

Enkel och snabb montering

Med pelaranslutningar med skruvförband kan du enkelt installera pelarna på fundament och balkar eller göra anslutningar pelare-till-pelare.

Användning av installationsmallar garanterar rätt skruvavstånd, vilket garanterar en smidig installation.

Anslutningen görs med pelarskor och grundskruvar. Pelarskorna gjuts in i prefabricerade betongpelare, medan grundskruvarna gjuts in i fundamenten eller i en annan pelare för att bilda en pelarskarv.

Poängen med en mekanisk anslutning med skruvförband är att den kan utföras med ett litet arbetslag på plats och att ingen tillfällig stagning behövs. Så fort som muttrarna har dragits åt är anslutningen momentstyv och lyftkranen kan gå vidare till nästa pelare. När den väl har gjutits fast är skruvanslutningen lika styv som en platsgjuten anslutning.

Skruvanslutningar placerar pelarna noggrant, påskyndar monteringsprocessen, minimerar krantid och ökar säkerheten genom att maximera åtkomligheten på plats.

Enkel dimensionering

Vi siktar på att minska konstruktörernas arbetsbörda med våra standardiserade och prefabricerade produkter.

Vid användning av Peikkos pelaranslutningar med skruvförband gör våra konstruktionsverktyg dimensioneringsprocessen enklare och snabbare.

  • Peikko Designer®, ett gratis konstruktionsprogram för dimensionering av anslutningar
  • Konstruktionskomponenter för Tekla, Revit och AutoCAD

Läs mer och ladda ned konstruktionsverktygen

Hur kan man jämföra pelaranslutningar med skruvförband?

Det finns flera sätt att ansluta pelarna. Alla fungerar, men det finns märkbara skillnader i dimensionerings- och installationsprocesserna.

Med många konkurrerande system för anslutning av pelare som ofta används är dimensioneringen besvärlig och tidsödande i jämförelse med Peikkos industrialiserade pelaranslutningar.

Med Peikkos pelaranslutningar med skruvförband behöver du inte utforma tillfällig stagning eftersom anslutningen omedelbart blir momentstyv.

De flesta konkurrerande system går långsammare att installera eftersom de kräver ett stort arbetslag och tillfällig stagning för att låta bruket härda. Detta leder till onödig tidsförlust och ineffektivt utnyttjande av arbetskraft och kan påverka säkerheten på arbetsplatsen.

Peikkos pelaranslutningar med skruvförband maximerar säkerheten och effektiviteten.

Expertrådgivning som finns tillgänglig lokalt

Letar du efter lokal support? Peikko erbjuder expertrådgivning under både dimensionering och konstruktion, vilket leder till en bekymmerslös omställning från andra system till pelaranslutningar med skruvförband.

Pelaranslutningar med skruvförband -broschyr

Läs vår pelaranslutningar med skruvförband -broschyr

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com