ATLANT® och ATLANT® Strong

Ökad arkitektonisk flexibilitet med ATLANT® samverkanspelare

ATLANT® samverkanspelarna erbjuder byggflexibilitet, arkitektonisk frihet och maximalt utrymme för människor. Genom att använda de smala samverkanspelarna från ATLANT® familjen kan byggnader utformas och uppföras för att ge mer användbart utrymme, bättre ljus och ökad synlighet både inomhus och utåt.

ATLANT® familjen omfattar två produkter:

  • Smala och starka ATLANT® samverkanspelare
  • Närmast osynliga och ännu starkare ATLANT® Strong samverkanspelare.

Fördelar med ATLANT® samverkanspelare:

  • Smalare tvärsnitt än andra pelare med likvärdig bärförmåga
  • Hög bärförmåga som kan bibehålla konstanta yttre tvärsnittsdimensioner genom flera våningar
  • Integrerat brandskyddSnabb och enkel montering
  • Arkitektonisk flexibilitet och öppnare invändiga utrymmen
  • Kompatibla med balksystem för prefabricering, platsgjutning, trä-, hybrid- och andra vanliga bjälklag
  • Teknisk konsultation från Peikkos ingenjörer
  • Eurokod 4-baserad design
  • Certifierad toppmoderna produktionsanläggningar för både materialtillverkning & människor.

ATLANT®

Genom sin smala utformning, höga bärförmåga och inbyggda brandskydd är ATLANT® pelarna den optimala lösningen inom många områden. De kan bestå av en- och flervåningspelare som används både inom- och utomhus för olika byggnader.

Med ATLANT® samverkanspelare får du arkitektonisk flexibilitet, kostnadseffektivitet, enkelt uppförande och snabbhet.

ATLANT® Strong

De närmast osynliga ATLANT® Strong samverkanspelarna är överlägset smala och med hög bärförmåga jämfört med marknadsalternativen. Integrerad brandsäkerhet ingår.

Beroende på projektspecifikationer kan ATLANT® Strong användas för hela projekt, alternativ i kombination med ATLANT®.

Kombinationen med olika typer från ATLANT® familjen utgör ett perfekt alternativ för att effektivisera mängden olika tvärsnitt som används genom dem olika våningsplanen.

Tillgänglighet och konstruktion

ATLANT® samverkanspelare består av ett rör, betong och armeringskorg som idag redan används på samtliga marknader. Konstruktionen baseras på bestämmelser enligt Eurokoderna.

Peikkos ATLANT® Strong samverkanspelare, som består av ett rör, betong och en stålkärna, tillhandahålls sedan några år redan i Schweiz och Österrike. Efter lanseringen av ATLANT®-sortimentet 2023 tillhandahålls ATLANT® Strong-samverkanspelare även på samtliga marknader. Bärverkselementet baseras på bestämmelser enligt Eurokoderna och har kalibrerats med fullskaleprövningar.

Beroende på hur montageprocessen ser ut samt kundens önskemål, kan samtliga ATLANT®-pelare levereras som färdiga ingjutna produkter. Vissa förfaranden kan också avslutas på plats, som till exempel betonggjutning eller målning.

Konstruktionstjänst och teknisk support

Peikkos erfarna ingenjörer och andra specialister är alltid redo att bistå för att finna den optimala lösningen, med utmärkt teknisk support.

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Säljare DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]