Peikko Sverige AB

Peikko Sverige AB har för närvarande 22 anställda, varav 16 är civilingenjörer eller byggnadsingenjörer. Huvudkontor och lager är beläget i Norrköping. Filial finns i Malmö. Peikko har som filosofi att vara ”en internationell aktör med lokal förankring”. Det innebär att Peikko har styrkan, kunskapen och erfarenheten av att verka på en internationell marknad men att vi tillgodser våra kunders behov utifrån lokala förutsättningar. Varje ”peikko-land” förser sina kunder med snabb service utifrån lokala marknadsförutsättningar, byggnormer, myndighetskrav, kultur och tradition. Att etablera och vidmakthålla kundrelationer och lokal marknadskännedom är centralt.