Bästa möjliga kombination | Hybridlösningar

DELTABEAM® ligger i framkant när det gäller att optimera potentialen hos olika material

Olika material har olika egenskaper. Varmt och inbjudande trä, snyggt stål eller rå, industriell betong – genom att kombinera alla tre får vi ut mesta möjliga av dem, och DELTABEAM® är lösningens kärna.

Tunna bjälklag och överlägsna fördelar med DELTABEAM®

Med DELTABEAM® Samverkansbalkar kan du kombinera trä med två av de starkaste materialen, stål och betong. DELTABEAM® är en utmärkt lösning när du vill skapa en tunn bjälklagskonstruktion med träbjälklag, vilket i allmänhet inte går att göra med traditionella träkonstruktioner över långa spännvidder. DELTABEAM® möjliggör en reducering av bjälklagets totala tjocklek med 10 till 30 procent.

Kombinationen av betong och stål i DELTABEAM® gör att du kan ha långa spännvidder som skapar öppna ytor med få pelare. Balkarna är integrerade i bjälklagen, vilket ger arkitekten ännu större frihet. De tunna bjälklagen ger rummen ytterligare höjd och underlättar de tekniska installationerna. Dessutom har DELTABEAM® även ett inbyggt brandskydd så att du inte behöver någon komplex brandmålning på plats.

DELTABEAM® Green med träbjälklag – den hållbara hybridlösningen

DELTABEAM® Green passar perfekt att kombinera med träbjälklag eftersom de är tillverkade av 90% återvunnet stål. Miljöpåverkan hos DELTABEAM® Green är betydligt lägre än hos traditionella jämförbara stålkonstruktioner. Miljöpåverkan bekräftas av EPD, och koldioxidavtrycket kan minimeras ytterligare i kombination med träbjälklag.

DELTABEAM® Samverkansbalkar har använts i tusentals byggnader över hela världen sedan 1989. DELTABEAM® Samverkansbalkar utsätts för rigorösa tester, och lösningen är allmänt godkänd i många olika länder. Peikkos tekniska support finns alltid till hands om du behöver hjälp med att hitta den optimala lösningen till ditt projekt.

Optimala resultat med DELTABEAM®: Inspirerande utrymmen för utbildning och lärande

DELTABEAM® samverkansstomme är en lösning som gör att du kan designa och skapa stora, öppna ytor med långa spännvidder. Utbildningsbyggnader som skolor och förskolor måste vara säkra, inspirerande och ha mängder av naturligt ljus. Du kan få mervärde genom att använda hållbara lösningar och ta hänsyn till förändringar och olika långsiktiga behov. En hybridkonstruktion som DELTABEAM® samverkansbalk med träbjälklag har alla egenskaper som behövs för ett optimalt resultat.

Säkra, hållbara och energieffektiva skolbyggnader

En av de viktigaste egenskaperna hos DELTABEAM® är att det gör byggnaderna mer miljömässigt hållbara tack vare att bjälklagen kan vara tunnare. Byggnader med tunnare bjälklag behöver mindre beklädnad för samma invändiga volym, vilket i sin tur minskar mängden energi som förbrukas för uppvärmning och kylning. Dessutom ger tvärkraften inuti balken ett inbyggt och giftfritt brandskydd, vilket både ger ytterligare besparingar och gör byggnaden säkrare.

Ladda ner broschyren

DELTABEAM®-matris för utbildningsbyggnader i trä

Vi tillhandahåller omfattande produktdetaljer och tekniska specifikationer som hjälper dig välja den mest lämpliga spännvidden, anslutningen och materialen för utbildningsbyggnadens konstruktion och syfte. Ladda ner DELTABEAM®-matrisen för utbildningsbyggnader i trä och se vilken typ av standardprodukter vi erbjuder. Vi finns alltid här om du behöver hjälp med att nå bästa möjliga resultat. Kontakta oss gärna om du vill diskutera vilken hybridlösning som passar bäst till ditt projekt!

Ladda ner DELTABEAM®-matrisen

ROOCO® Pelarsko

ROOCO® Pelarsko för KL-pelare är en modulär anslutning som anpassas till pelarens tvärsnitt. ROOCO® Pelarsko ansluts mot KL-pelare med skruvar eller gängstänger som är limmade I KL-pelaren.

TICCO® Väggsko

TICCO väggsko skapar en anslutning för KL-väggar mot grunden eller mot intilliggande bjälklag. TICCO väggsko ansluts mot pelare med tvärkraftsplåtar och dymlingar.

RAMCO® Konsol

RAMCO® är en dold konsol som skapar dolda upplag för DELTABEAM® samverkansbalk mot flervåningspelare. RAMCO® konsolen ansluts mot pelare med tvärkraftsplåtar och dymlingar

BRAMCO® Balksko

BRAMCO® är en balksko för KL- & limträbalkar. BRAMCO® Balksko ansluts mot balken med tvärkraftsplåtar och dymlingar.

NILCO® Skjuvförbindare för samverkansbjälklag med KL-trä

NILCO® är en skjuvförbindare för samverkansbjälklag bestående av en KL-skiva i underkant med betongpågjutning. NILCO® pressas fast mot KL-bjälklag och överför sen inom bjälklaget genom spikar.