Jan Bujnak om automatiserad konstruktionsteknik - Den mänskliga hjärnan behövs alltid

April, 17, 2023

För att vara produktiv som konstruktör behövs rätt verktyg. Men blir en konstruktörs arbete överflödigt genom verktyg som automatiserar beräkningar?

Syftet med beräkningsprogram är att underlätta beräkningar och arbetsflödet för konstruktörernas dimensioneringsprocesser. Det överensstämmer helt med Peikko`s mål att bidra till snabbare, säkrare och mer hållbara byggprocesser.

”Vi behöver ha förståelse för, och kunna identifiera situationer, där konstruktörernas expertis har en betydande roll för projektets optimala resultat”. Det säger Jan Bujnak, Vice VD för produktutveckling av ingjutningsgods på Peikko Group.

För att skapa optimerade beräkningsprogram som fungerar och ger bra resultat krävs att man noggrant undersöker och uppskattar det arbete som konstruktören gör och de utmaningar dom står inför.

En del uppgifter och utmaningar för en konstruktör är gemensamma för nästan alla projekt men många uppgifter är kundspecifika, marknadsspecifika eller kulturspecifika. Ju fler variabler det finns, desto svårare är det att utveckla beräkningsprogram som tillgodoser alla behov.

Peikko Designer® har 57 000 användare runt om i världen.

Jag tror att antalet användare visar på att vi har ett användbart program. Programvaran uppfyller konstruktörers behov, samtidigt som den kontinuerligt uppdateras och utvecklas.

Stegvis kontinuerlig utvecklig

Oavsett hur bra beräkningsverktyget är behövs alltid konstruktörernas reella feedback för att utvecklingen av programvaran kunna fortlöpa. Konstruktörens faktiska arbete i programvaran är viktig för att kunna få fram optimala dimensioneringar.

”Ett exempel är när det är konstruktören som avgör hur många pelarskor som behövs i en pelare och vilken storlek som behövs på pelarskon” säger Bujnak.

 Men mjukvaran i Peikko Designer® har också automatiska beräkningar. Det innebär inte att man bara kan trycka på en knapp för att få fram en optimerad lösning – det finns mycket variabler och komplexitet när det gäller konstruktionsteknik.

Utvecklingsteamet på Peikko Designer® arbetar hårt för en programvara som är enkel och smidig att använda.

”Processen är kontinuerlig. Vi utvecklar och förbättrar programvaran regelbundet, samlar in feedback från användarna och planerar nästa steg baserat på den feedback vi får av användarna”, fortsätter Bujnak.

Underlätta och frigöra konstruktörens tid

Nästa steg i utvecklingsprocessen blir att jämna ut dataflödet mellan applikationer och minska mängden information som behöver matas in manuellt i systemet.

De repetitiva uppgifterna borde verkligen automatiseras i framtiden, för att frigöra tid för konstruktören. 2D- och 3D-komponenter finns redan tillgängliga för olika plattformar.

”Du behöver inte dimensionera några Peikko-lösningar från grunden. Tekla har till exempelvis ett bibliotek med Peikko-produkter som du kan infoga i 3D-modellen. Detta är naturligtvis ett måste nuförtiden, men det är ett resultat av ett pågående arbete under de senaste tio åren. I slutändan är det en fråga om resurser. Så ja, konstruktörer kommer fortsätta vara en viktig del av byggbranschen”, avslutar Jan Bujnak.

Ján Bujňák

Peikko Group Corporation

Share
See all articles