Lighthouse

April, 14, 2022

Det imponerande höghuset Lighthouse är för närvarande under uppbyggnad i Aarhus. Lighthouse blir 142 meter högt och därmed Danmarks högsta bostadshus. Det kommer att vara klart i mitten av 2022.

Lighthouse byggs på en plats där det tidigare var en containerterminal, som nu byggs om till ett attraktivt nytt bostadsområde. Med fler än 380 lägenheter kommer tornet att erbjuda en fantastisk havsutsikt tillsammans med en livlig och välkomnande stadsmiljö.

An impressive new high-rise building called Lighthouse.

Exceptionellt djupa fundament

– Lighthouse ligger på själva spetsen av Aarhus Ø (en halvö) där lerjorden bjöd på vissa utmaningar, med dåliga markförhållanden som försvårade bygget av fundamenten, säger Jesper Scharff Lanng, byggnadschef på Per Aarsleff. "Vi valdes ut som huvudentreprenör på grund av vår specialkompetens av fundamentsystem och även för att vi kunde leverera hela projektet som en totalentreprenad."

Per Aarsleff A/S ansvarar för i stort sett allt på platsen – bygg, anläggnings- och betongarbeten även grund- och markarbeten. "Våra egna interna specialister använde sin expertis och erfarenhet tillsammans med konstruktören för att designa lösningen till grunden, vilket innebar ett montage av 28 pålar som är 70 meter långa och 2000 millimeter i diameter", förklarar Lanng.

PSB® möjliggör en lättare konstruktion

"När vi skulle välja de nödvändiga delarna för konstruktionen av de 44 våningarna var Peikko förstahandsvalet, både på grund av den verifierade prestandan på deras lösningar men också deras logistik- och serviceexpertis", säger Lanng. ”Konstruktören på projektet är från Rambøll och han gjorde beräkningarna med hjälp av Peikkos produkter. Han använder programvaran Peikko Designer® då den innehåller produkternas exakta prestandaegenskaper. En viktig faktor var också att all produktdata finns tillgänglig på danska, komplett med alla produktbeskrivningar och egenskaper.”

"Vi använde Peikko PSB® Genomstansningsarmering i bjälklagen på alla 44 våningar", säger Lanng. Lösningen med PSB® Genomstansningsarmering möjliggör tunnare och lättare bjälklag. Den optimerar tornets totala vertikala last, vilket är fördelaktigt i förhållande till fundamentet (pålarnas storlek, kvantitet och djup) och även i förhållande till det totala antalet våningar. "Peikkos PSB®-system visade sig vara snabbt och enkelt att montera, även med ganska tät armering, vilket hjälpte oss att bygga en våning i veckan." Fortsätter Lanng.

 PSB® Punching Reinforcement solution makes slimmer and lighter floor slabs possible.

 

Pålitlig logistik var viktig på grund av trånga utrymmen

"Peikko skötte också sina leveranser och logistik riktigt bra och precis som överenskommet", tillägger Lanng. "Eftersom byggarbetsplatsen ligger på en halvö var logistiken ganska knepig och det fanns inte tillräckligt med utrymme för att leverera eller lagra allt på en gång. Därför fick leveranserna delas upp i tre faser. Trots dessa utmaningar var arbetet med Peikko en ganska positiv upplevelse för oss. De levererade alltid i tid, vilket hjälpte oss att lägga en våning per vecka, 30 veckor i rad.”

"Jag kan säga att Peikko gav oss en solid produkt och en mycket positiv serviceupplevelse", avslutar Lanng.

Se fler bilder från projektet i referensen.

Projekt fakta:

  • Storlek: 63,000 m2
  • Höjd: 142 m
  • Våningar: 44
  • Utvecklare: Lighthouse United
  • Arkitekt: 3XN
  • Byggentreprenör: Per Aarsleff A/S
  • Huvudkonstruktör: Ramboll
  • Färdigställandeår: Mitten av 2022

Tack till Jesper Scharff Lanng, byggchef på Per Aarsleff A/S, för hans bidrag till denna berättelse.

Niels Duvander

Peikko Danmark ApS

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
See all articles