RÖRELSEFOG

Hitta den optimala rörelsefogen till ditt projekt.

Modulen rörelsefog i Peikko Designer® är ett verktyg som hjälper konstruktörer att utforma golvfogar. Verktyget hjälper till att hitta en optimerad fog som överför vertikala laster i krympfogen och förhindrar skjuvning.

Peikko Designer® - RÖRELSEFOG är utvecklat och följer de allmänna dimensioneringskraven, inklusive de senaste kraven i Betongföreningens handbok (TR34 4:e upplagan)

Beroende på typen av rörelsefog erbjuder verktyget en mängd olika dymlingsalternativ, både cirkulära och rektangulära dymlingar. Modulen RÖRELSEFOG tillhandahåller en dimensioneringsrapport inkluderat användningsförhållanden mot bestämda belastningar. Dimensioneringsrapporterna finns också i utskriftsformat.

Peikko Designer® - RÖRELSEFOG är ett kostnadsfritt, webbaserat onlineverktyg.

Kom igång med RÖRELSEFOG

Bilder

Flera Peikko Designer® moduler

Pelaranslutningar

Välj och beräkna Peikko Pelarskor i kombination med Peikko Grundskruvar för en prefabricerad pelaranslutning eller lämpliga Peikko Grundskruvar för anslutning av stålpelare och fundament.

Fästplåt

Välj och beräkna en Peikko fästplåt från våra standardstorlekar eller utforma din egen fästplåt utifrån projekbehovet.

Genomstansnings­armering

Förhindra genomstansbrott i platsgjutna bjälklag och grunder, vid pelare och väggändar.