Tekla insticksmodul

Vi har ett urval av insticksmoduler tillgängliga för Tekla-användare. Genom att placera 3D-komponenter direkt i Tekla-modellen påskyndas modelleringen och ger dig en exakt och korrekt information för planering och vidare dimensionering. Du hittar Tekla-insticksprogram tillsammans med beskrivningar i Tekla Warehouse.

Gå till Tekla Warehouse

Bilder