Peikko levererar gravitationsfundament till Markbydgen vindpark i Norra Sverige

Peikko Group´s Svenska dotterbolag, Peikko Sverige AB har fått förtroendet att leverera gravitationsfundament till Markbygden ETT vindpark som ligger väster om Piteå. Peikko levererar armeringspaket innehållande specialarmering MODIX® samt stans- och skjuvarmering PSB® till de första 16 fundamenten. Peikko ansvarar också för konstruktionen av fundamenten. Leveranserna är planerade att utföras under 2017 och den första delen av parken ska vara i drift i slutet av 2019.

Markbygden ETT Vindpark byggs i tre etapper, totalt 179 vindkraftverk och kommer att leverera 650MW vid färdigställandet 2019. Totalt finns det planer på att bygga 1.101 vindkraftverk i området och det kommer att göra Markbygden till Europas största vindpark.

Utvecklare av Markbygden är SVEVIND AB. NCC Sverige är huvudentreprenör med ansvar för bl.a infrastruktur och färdigställande av fundamenten. General Electrics levererar turbiner och torn, GE 3.6-137 HH131,4

“Trots en väldigt snäv tidsplan har Peikkos vindteam levererat en komplett lösning med både konstruktion och materialleverans. Peikkos proffisionella inställning har verkligen imponerat på oss” säger Nils Pettersson, Assisting Project Manager, NCC Sverige AB.

“För närvarande är Peikko marknadsledande inom landbaserad fundamentslösningar i Norra Europa och vi vär väldigt stolta över att kunna stärka vår position i Sverige genom att få delta i Markbygdens Vind Park. Vår lösning resulterar i kostnadsbesparingar från ingående material till snabbare montering på arbetsplats” kommenterar Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

 

För ytterligare information:
Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobil: +358 50 384 3001, email: [email protected]

Fredrik Ohlsson, Managing Director, Peikko Sverige AB, Mobil: +46 11 28 04 68, email: [email protected]  

Distribution:
Main media, Peikko websites

Peikko’s landbaserade fundaments lösning optimerar användandet av stål och betong samt reduserar tidsåtgång I alla steg av processen. Våra lösningar är alltid objektsanpassade. Våra leveranser kan innefatta allt från leverans av enskilda komponenter till komplett leverans av konstruktion och allt material

Peikko Group i korthet:
Peikko Group Corporation är en marknadsledande, världsomspännande leverantör av lösningar för sammankoppling av betongelement. Peikkos innovativa lösningar gör byggprocessen snabbare, enklare och mer tillförlitlig. Peikko är representerade med dotterbolag i mer än 30 länder i Asien, Europa, Mellersta östern och Nordamerika med produktion i sju länder. Peikko Group omsatte 2016 mer än 173 M€. Peikko är ett familjeägt företag som grundades 1695 och har idag mer än 1.500 anställda, med säte i Lahti Finland. För ytterliggare information: www.peikko.com