BOLDA® – Skruvade pelaranslutningars framtid

För 30 år sedan lanserade vi en stark och kompakt lösning som gjorde montering av pelare snabbare, säkrare och effektivare. Nu har vi kommit med en ny produkt som utvecklats för att klara ännu tyngre belastningsförhållanden, den är även mer kompakt än tidigare modell.

Vi utvecklade BOLDA® för att möta tidens och framtidens krav på prefabricerade betongkonstruktioner. BOLDA® är framtiden för skruvade pelaranslutningar.

Bygg mer kompakt och starkare

BOLDA® pelarskor introducerar en mer kompakt design och en ny styrka hos pelarskor. Orsaken? För att kunderna ska kunna använda en hårdare betong, med högre kompressionshållfasthet och mindre tvärsnitt, även vid högre belastningsförhållanden.

Med BOLDA® kan du använda pelare med ett 24% mindre tvärsnitt, vilket minskar materialanvändningen och förbättrar användningen av utrymmet i dina byggnader. De blir även mer lätthanterliga för förfabrikerna.

Påvisad tillförlitlighet

BOLDA® är den enda ETA-godkända skruvade anslutningen för höga belastningar i världen. BOLDA® har testats utförligt. Den har testats till sin yttersta kapacitet och även genomgått brandtester för att säkerställa tillförlitligheten.

BOLDA® är framtidens pelaranslutning.

Systemkomponenter

Skruvade anslutningar för pelare, väggar och balkar

Peikkos skruvade pelaranslutningar är mer än bara en enskilda komponenter. Det är ett komplett system som skapar starka, tillförlitliga anslutningar mellan pelare, pelare och vägg,- balk. När muttrarna har dragits åt kan anslutningen stå emot montagelasterna vilket gör att ingen extra stagning behövs.

BOLDA® Pelarsko

BOLDA® är vår nyaste och mest avancerade pelarsko. Den är starkare och mer kompakt. Den har utvecklats för att möta dagens behov av hårdare betong, ett mindre tvärsnitt och högre belastningar.

HPKM® Pelarsko

Detta är pelarskon som förändrade allt, tillverkat av höghållfast stål i kompakt och lättanvänd design. När pelarskon är ingjuten i betong och muttrarna är åtdragna, ger den en säker anslutning utan att extra stagning behövs.

BECO® Balksko

Vi har även utvecklat en anslutning för balkar! BECO® Balksko är produkten för att skapa en momentstyv anslutning för prefabricerade betongpelare och -balkar.

SUMO® Väggsko

SUMO® är utvecklad för vägganslutningar med skruvförband. Våra SUMO® väggskor skapar skruvförband mellan väggelementen och de är lika effektiva för både horisontella och vertikala anslutningar.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningschef, Ingjutningsgods

Tel. 011-280461
[email protected]

Hugo Granlund

Hugo Granlund

Säljare & Konstruktion, Ingjutningsgods

Mob. +46 72 215 68 92
[email protected]

Föräldraledig

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Säljare, Ingjutningsgods

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Marknadskoordinator & Säljare, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 92
[email protected]