Cirkulära och hållbara lösningar

För att utveckla cirkulär ekonomi är det viktigt att vi återvinner produkter istället för att kassera som avfall.

Våra pelaranslutningar är möjliga att återanvända, de skruvas på plats och skapar en momentstyv anslutning men kan därefter skruvas isär så pelarna och balkarna kan återanvändas i andra byggnader.

Forskning om en circulär framtid

På Peikko har vi undersökt sätt att utveckla en helt cirkulär produktportfölj i flera år. Våra tester har visat att pelare med skruvade anslutningar kan återanvändas på ett säkert sätt, även med nuvarande användningsmetod.

Vi deltar också i cirkulära byggprojekt där betongelement kan monteras, demonteras och återmonteras. Ett bra exempel på detta är Circle House-projektet i Lisbjerg, nära Århus i Danmark. Detta är Danmarks första cirkulära bostadsprojekt, det omfattar totalt 60 bostäder som från början designades för demontering och cirkularitet.

Banbrytande projekt

Projektet Circular Apartments i Amsterdam är ett annat exempel på Peikkos banbrytande medverkan i cirkulära projekt.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com