Historien om Peikko´s skruvade pelaranslutningar

1991 introducerade Peikko HPKM® Pelarsko. Det var en enklare och starkare produkt vilket gjorde byggprocessen upp till fyra gånger snabbare än föregående tillvägagångsätt. Nu, tack vare innovationen, används prefabricerade betonpelare i större utsträckning runt om i världen. Våra pelarskor introducerade också den då nya tanken om att utveckla mindre toleranser för betongindustrin. Det förändrade hur byggnader konstruerades och gav arkitekterna en större arkitektonisk frihet.

Med den nya typen av pelaranslutningar, kunde byggprocessen bli fyra gånger så snabb

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com