Certifieringar

Transparent värdekedja

Den roll som testning och verifiering av tredje part spelar är viktig. Peikko är del av en transparent värdekedja. Certifieringar bekräftar att våra produkter är av hög kvalitet och följer olika lokala och globala bestämmelser.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett världsomspännande certifieringsprogram för grönt byggande som hjälper ägare och operatörer av byggnader att agera ansvarsfullt och använda resurser effektivt med hjälp av klassificeringssystem för design, konstruktion, drift och underhåll.

LEED

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är den mest väletablerade metoden för att bedöma, betygsätta och certifiera byggnaders hållbarhet i världen, med mer än 250 000 BREEAM-certifierade byggnader världen över.

BREEAM

EPD

En miljövarudeklaration (EPD) är ett dokument som innehåller information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Den är också känd under det formella namnet typ III miljödeklaration.

EPD

DEKRA

DEKRA-sigillet utfärdas till företag, produkter eller personer som officiellt har uppfyllt och uppfyller fastställda standarder, t.ex. när det gäller säkerhet, kvalitet eller hållbarhet - ett tydligt och öppet bevis på prestanda från ett oberoende och neutralt organ.

DEKRA

CE

CE-märkning innebär att en produkt tillverkas och kontrolleras i enlighet med en harmoniserad europeisk standard (hEN) eller ett europeiskt tekniskt godkännande/bedömning (ETA). ETA kan användas som grund för CE-märkning i de fall då det inte finns någon harmoniserad EN-standard.

CE

ISO14001

Denna miljöcertifiering garanterar att man tar hänsyn till miljöpåverkan i all verksamhet, inklusive intressenternas, och att man agerar ansvarsfullt och proaktivt när det gäller cirkulär ekonomi, med särskild tonvikt på livscykeltänkandet av nya produkter.

ISO14001