En beprövad föregångare | Cirkulära lösningar

Peikko cirkulära lösningar

HPKM®- och BOLDA®-pelarskor och SUMO®-väggsko för demontering

Skruvning och lossning gör byggnadsdelar i full storlek cirkulära. HPKM®- och BOLDA®-pelarskor används för cirkulära pelare och våra SUMO®-väggskor används för cirkulära väggar. Skruvkopplingarna har ett robust frigöringssystem som även täcker den intilliggande armeringen och en mer sofistikerad uppsättning injekteringstyper och processer för att säkerställa snabbhet, säkerhet och effektivitet vid byggnad, demontering och ombyggnad flera gånger.

Läs mer

Skruvade anslutningar för prefabricerade konstruktioner- möjliggör cirkuläritet utan att kompromissa med prestanda

DELTABEAM® och DELTABEAM® Green för hybridkonstruktion

DELTABEAM® skapar flexibilitet, så att du kan använda byggmaterial där de är mest meningsfulla. DELTABEAM® stöder alla typer av plattor, så som ihålig betong, stål, platsgjutna, eller trä, och öppnar upp nya arkitektoniska horisonter vad gäller estetik, användbarhet och hållbarhet med mer beboeligt utrymme och minskade utsläpp.

 

DELTABEAM® Green minskar ditt miljöavtryck. DELTABEAM® Green är tillverkad av mer än 90 % återvunnet stål och minimerar materialanvändningen jämfört med traditionella stålkonstruktioner och är helt kompatibel med LEED, BREEAM och EPD. 

Läs mer om DELTABEAM® Green

PETRA® Green minskar koldioxidavtrycket ytterligare

PETRA® Green är ytterligare ett steg mot att minska koldioxidavtrycket från DELTABEAM® Greens smala golvbyggnader. 64 % av materialen återvinns och koldioxidavtrycket är 43 % mindre än med vanliga PETRA®. Alla egenskaper och former hos PETRA® alla PETRA®-varianter är tillgängliga.

Läs mer om PETRA® Green