Råmaterial är för värdefullt för att kasseras – Översikt

Vi utvecklar industriella lösningar för separering och återvinning av råmaterial - samtidigt som vi bibehåller komponentkvaliteten, råmaterialets bruksvärde och marknadsvärdet.

Peikko har alltid tillhandahållit ett snabbare, säkrare och effektivare sätt att konstruera och bygga på. Många av Peikkos lösningar är redan förenliga med principerna för cirkulär ekonomi. Med oss kan du möta dagens miljökrav och samtidigt bevara byggkomponenternas värde för framtida återvinning.

Circle House bevisar konceptet

Circle House är ett cirkulärt allmänt bostadsprojekt som kommer att byggas i Århus i Danmark. En demostationsdel i skala 1:1 har byggts upp i Köpenhamn, som kommer att demonteras och återanvändas i den byggnaden. Peikkos cirkulära konstruktionsmetoder säkerställer att byggnadsmaterialen har ett högt återanvändningsvärde i framtiden.

Följande har utvecklats för att vara enkel att montera, demontera, transportera, återmontera och designa om.

  • Fyra typer av prefabricerade bjälklag och väggelement.
  • Enkla mekaniska bultade kopplingar

Bultade anslutningar av Peikko, arkitektur av GXN / 3XN, Lendager och Vandkunsten. Förfrågningsunderlag har skickats ut i mars 2020.

Peikkos cirkulära lösningar

Bultade anslutningar med möjlighet till demontering gör byggnadskomponenterna cirkulära.

HPKM® pelarskor och SUMO® väggskor används i prefabricerade pelare och väggar och gör dessa återanvändningsbara. Dessa produkter har genomgått omfattande tester. De har godkänts och använts framgångsrikt i decennier. Anslutningarna har nu utökats med ett robust frigöringssystem, som även täcker den intilliggande armeringen. Kombinerat med ett flertal noggrant utvalt murbruk och formningsprocesser säkerställs ett snabbare, säkrare och mer effektivt sätt att bygga på, och skapar möjlighet att återanvända komponenterna i framtiden.

Hybridkonstruktion med DELTABEAM®

Med DELTABEAM® skapar vi flexibilitet, genom att du kan använda de byggnadsmaterial som är mest lämpade. DELTABEAM® stöder alla typer av bjälklag, t.ex. håldäck, kombidäck, platsgjutna bjälklag, träbjälklag. Detta öppnar nya arkitektoniska möjligheter med fokus på estetik, användbarhet och hållbarhet, med bättre utnyttjande av utrymme och minskat miljöavtryck.

Minskat miljöavtryck med DELTABEAM® Green


Vi är stolta över att introducera DELTABEAM® Green med mer än 90% återvunnet stål.

  • Minimerad materialförbrukning jämfört med traditionella stålkonstruktioner
  • Betydligt minskad konsumtion av råmaterial
  • Helt kompatibel med LEED, BREEAM och EPD och avsevärt förbättrad certifiering av ditt byggprojekt.

Peikko och cirkulär ekonomi


Byggbranschen ansvarar för stora samhällseffekter med 40% av den totala energiförbrukningen och 30% av världens totala avfall. Betongindustrin har ett särskilt högt ansvar, eftersom vi bidrar till en stor del av detta.

Vi har därför valt att fokusera på miljön genom att konvertera våra produkter och affärsstrategi till en cirkulär ekonomi. Vi vill att byggbranschen ska vara en del av lösningen och inte av problemet.

I vår whitepaper förklarar vi vad Peikko redan har gjort, vad vi för närvarande är involverade i, samt våra långsiktiga mål i cirkulär ekonomi.

Circular Economy brochure

White Paper: In search of a bright, circular future!

Jaakko Yrjölä

Jaakko Yrjölä

Senior Structural Engineer

Mob. +358 40 712 3400
[email protected]