DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen

DELTABEAM®-samverkansstomme sparar tid och använder utrymmet på ett maximalt sätt

En enda stomleverantör sparar tid och besvär

Traditionellt sätt har stommens olika komponenter köpts från olika leverantörer och byggnadsingenjören och konstruktören har varit ansvariga för den övergripande konstruktionen och komponenternas kompatibilitet. Detta gäller även för att hålla byggschemat med snabba leveranser.

När du köper hela stommen från en enda leverantör kommer dina projekt att bli enklare att hantera. DELTABEAM®-samverkansstomme består av DELTABEAM®-samverkansbalkar, -samverkanspelare och andra stålkonstruktioner som behövs för byggnadsstommen.

Fördelar med DELTABEAM®-samverkansstomme

  • En leverantör för hela stommen
  • Skräddarsydd lösning
  • Smidig dimensioneringsprocess
  • Lätta komponenter som är enkla att transportera och snabba att installera
  • Standardiserade anslutningsdetaljer
  • Samverkansstommens komponenter är CE-märkta enligt SS-EN 1090-1
  • Upp till R180 brandmotstånd inbyggt

Mer utrymme för din investering

DELTABEAM®-samverkansstomme kommer du att ha ett större golvutrymme för byggnadens givna uppställningsyta.

En DELTABEAM®-samverkansstomme maximerar det tillgängliga utrymmet på två sätt. För det första för att golven är tunna, vilket innebär att du får en ökad rumshöjd och mer golv för en given byggnadshöjd. För det andra tar samverkanspelarna upp väldigt lite utrymme. Detta leder till ett större golvutrymme som kan säljas eller hyras ut.

En skräddarsydd lösning för byggnadsstommen

DELTABEAM®-samverkansstomme utgörs av DELTABEAM®-samverkansbalkar och -samverkanspelare, som är anslutna med hjälp av standardanslutningar, och andra stålkonstruktioner som behövs för byggnadsstommen. Alla komponenter arbetar perfekt tillsammans och levereras till byggarbetsplatsen exakt när du behöver dem.

Samverkanspelarna är gjorda av en ihålig stålprofil med en armeringskorg placerad inuti. Pelarna fylls med betong på plats. Pelarna finns tillgängliga i fyrkantigt, rektangulärt och cirkulärt format i standardprofiler.  

Kompletterande stålkonstruktioner, som fackverk, stag och olika typer av balkar och pelare, kan integreras i leveransen av DELTABEAM®-samverkansstomme.

Vid behov kan du även välja en stomlösning som består av dimensionering av stomme, komponenter och även installation.

Peikko sköter dimensionering och modellering av stommens komponenter enligt dina specifikationer. Peikko kan även arbeta direkt med din arkitekt eller konstruktionsansvarig.

Observera att DELTABEAM®-samverkansstomme möjliggör BREEAM- och LEED-certifieringar.

DELTABEAM®-samverkansstomme i köpcentret Iso Omena i Finland

Köpcentret Iso Omena i Espoo i Finland har byggts i olika faser med olika stomtekniker. Peikko valdes som en av stomleverantörerna under den senaste konstruktionsfasen. DELTABEAM®-samverkansstomme fogades samman med de olika stommar som hade byggts under de tidigare faserna. 

Med en höjd på 700 mm användes DELTABEAM® vid väldigt högt belastade tillämpningar. DELTABEAM®-samverkansstommen var betydligt smalare än den angränsande fackverkslösningen som användes under tidigare faser och möjliggjorde enkla, ohindrade värme- och ventilationsinstallationer.

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
martynas.kacergius@peikko.com

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
fredrik.ohlsson@peikko.com

(Malmö)

Elias Najem

Sales Engineer, DELTABEAM®

Tel. 011-28 04 75
elias.najem@peikko.com

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-6777468
erik.bergman@peikko.com