Dimensionera hybridkonstruktioner: 3 saker att tänka på

By Ville Lehtimäki, Specialist, Sweco

January, 16, 2023

Hybrida stomlösningar – kombinationer av trä, betong och stål – blir allt vanligare av miljömässiga skäl men också för de fördelar och optimala resultat de erbjuder. Vad krävs för att dimensionera hybridkonstruktioner, och vad bör varje konstruktör veta? Ville Lehtimäki, en erfaren specialist på Sweco, har över 11 års konstruktionserfarenhet speciellt inom trä- och hybridprojekt. Här får vi ta del av hans topp 3-tips på vad som bör beaktas när du dimensionerar hybridkonstruktioner.

1. Lär känna ditt material

Alla material har sina egenskaper och sin egen karaktär. Det är viktigt att känna dem väl och förstå hur de bäst samarbetar. Att dimensionera hybridkonstruktioner kräver ganska mångsidig konstruktionskunskap, eftersom både trä, betong och stål har sina egna särdrag inom design – och hybridkonstruktioner kräver att de matchas på ett perfekt sätt. Dessutom påverkar byggnadstypen ganska mycket de material som används: till exempel är kraven på akustik, flexibilitet och brandsäkerhet olika beroende på om du konstruerar en kontorsbyggnad, skola eller ett hyreshus. Byggnadens beräknade livscykel måste tas i beaktande. Hybridkonstruktioner av höghus blir också vanligare och även dessa har specifika egenskaper som behöver övervägas.

 

2. Välj din programvara med omsorg

Det är inte alla programvaror som är väl lämpade för hybridkonstruktioner. De flesta mjukvarorna som finns tillgänglig på marknaden är endast fokuserad på vissa material och inkluderar inte både trä, stål och betong. En lämplig designmjukvara för hybridskonstruktioner gör det möjligt att kombinera materialen smidigt och studera deras funktioner i mjukvaran. Men eftersom inte alla hybridmaterial är tillgängliga i programvaran, behöver konstruktören ofta vara innovativ; vissa konstruktörer skapar sina egna verktyg för att dimensionera hybridkonstruktioner, vilket i sin tur kräver mer erfarenhet och insikt.

 

3. Var beredd på lite kreativitet

Anslutningsdetaljerna är de mest avgörande delarna när man dimensionerar hybridkonstruktioner. Trots det finns det inte så stort utbud av standardiserade anslutningsdetaljer ute på marknaden ännu. Det utmanar den dagliga konstruktionsprocessen och kräver kreativitet, en expertnivå på problemlösningsförmågan, samt kunskap om de material som används. Varje projekt är unikt och det är inte ovanligt att en oerfaren Byggentreprenör kontaktar konstruktören för att få råd, i samma ögonblick som anslutningarna ska monteras. De standardiserade och testade anslutningsdetaljerna gör designprocessen mycket snabbare och enklare, och lyckligtvis har några undantag, som Peikkos produktfamilj PUUCO®.

Hybridbyggandet kommer öka kraftigt även i framtiden, eftersom de optimala resultaten skapar nya möjligheter för branschen. De standardiserade anslutningarna och det snabba utvecklandet av mjukvara för konstruktörer, kommer att utöka dessa möjligheter ytterligare. De stränga miljökraven säkerställer att hybridkonstruktionen är här för att stanna och att den sannolikt inom kort blir ännu mer ekonomiskt lönsamt och ses som ett smart sätt att designa och bygga.

 

Ville Lehtimäki (M.Sc., Structural Engineering) arbetar som Specialist på Sweco och har över 11 års konstruktionserfarenhet speciellt inom trä- och hybridprojekt.

Share
See all articles