Första hamnen i världen med automatiserat lager för papper

April, 14, 2022

Östkustens största containerhamn

Gävle hamn har den tredje största containerterminalen i Sverige. Från hamnen exporteras varor inom trä-, stål- och pappersindustrin. Hamnen har ett strategiskt läge i direkt anslutning till den industritäta regionen i mellansverige. Import & export från lagret sker dygnet runt och drivs av YILPORT Gävle.

YILPORT Gävle är en del av den koncernen YILPORT Nordic, en av världens största hamnoperatörer. Den nya containerhamnen ger en fördubblad kapacitet. Som östkustens största containerterminal med en lagringyta på 800 000 kvadratmeter kommer Gävle hamn kunna ta emot 300 000 stycken 40 fots containrar årligen.

Första hamnen i världen med automatiserat lager för papper

Som en del av den stora utbyggnaden av hamnen var ett nytt automatiserat lager för hantering av pappersrullar. NCC Infrastructure fick uppdraget av Gävle Hamn AB. Idag sköter YILPORT Gävle

bulk-/container och lagerhanteringen. Import & export sker dygnet runt och drivs av YILPORT Gävle.

Pappersrullarna ankommer via järnväg som går hela vägen in i ankomsthallen, därefter lastas rullarna av med eldrivna truckar till ett transportband som går vidare in till lagerdelen.

 

Effektiva lösning som att förhindra genomstansbrott

Lagerytan är på 6500 kvm och lagringskapaciteten uppgår till 40 000 ton. På en yta av 4 kvm i lagerlokalen placeras vikter mellan 16–30 ton. För att försäkra att grundplattan klarar lasterna utan risk för genomstansbrott användes Peikko PSB® genomstansarmering. I konstruktionsfasen jämfördes den mest använda metoden med kapitälplatta med Peikkos metod av PSB®. Med Peikko PSB® behövdes en mindre kapitälplatta och i med det även mindre betongmängd. Montaget genomförs enkelt och snabbt genom att PSB® monteras ovanifrån och fördelar lasterna över en större area.

På transportbandet läser en streckkodsläsare av rullarna. Då får de sin plats i lagret där de får stå till dess att kunden begär en utleverans, förflyttningen inne på lagret sker automatiskt med hjälp av traverskranar. Lagret saknar gångar för trucktrafik då all hantering av rullarna sköts via traverskranar. Det gör att hela anläggningens yta kan utnyttjas optimalt. Vid utleverans transporterar traverskranarna rullarna från lagret till utleveranshallen där en truck hämtar och lastar pappersrullarna på en container för vidare transport. Efter att containern lastats körs ekipaget till containerterminalen, ca 300 meter bort och lastas på båt ut i världen.

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
See all articles