Högt brandmotstånd på DELTABEAM® i kombination med träbjälklag

By Salla-Mari West

March, 10, 2023

Användningen av träprodukter som korslaminerat träbjälklag har blivit allt mer populärt. Som föregångare i branschen strävar Peikko efter att öka säkerheten, bygghastigheten och hållbarheten genom att erbjuda den bästa kombinationen av olika material. 

DELTABEAM® som används tillsammans med KL-bjälklag har ett högt brandmotstånd utan behov av ytterligare brandskydd. Baserat på erfarenhet och utförda brandtester kan Peikko stödja sina kunder i att möta framtida behov genom lösningar som är effektiva och har ett högt brandmotstånd.

Peikko har undersökt prestandan för fogarna mellan DELTABEAM® Samverkansbalkar och träbjälklag för att fylla kunskapsluckorna i standarderna med nya fakta. Anslutningar kräver noggranna konstruktionsberäkningar, särskilt för gällande brandkrav.  För oss är det viktigt att våra kunder kan lita på vårt löfte om att tillhandahålla säkra och beprövade lösningar.

Peikko lät utföra ett förkolningstest och ett 90 minuters brandtest med belastning på DELTABEAM® tillsammans med KL-bjälklag. Förkolningstestets provkropp hade sju olika element som var och en var utrustade med temperaturgivare. DELTABEAM® samverkansbalken var inte brandskyddad i något av de sju tvärsnitten. Lastförutsättningarna i brandtestet simulerade DELTABEAM® med KL-bjälklag som spände 8m, där den permanenta lasten var 1,7kN/m2 och den nyttiga lasten 5kN/m2 i lastkategori C, D och F.

Tack vare DELTABEAM® underfläns, betongfyllningen samt Peikko´s unika lösning, visade det sig att KL-bjälklaget förkolnat mindre vid upplaget på Deltabalken än ute i fält. Testerna visade även att DELTABEAM® inte hade någon negativ inverkan på hur mycket KL-bjälklagen hade förkolnat. Utifrån resultaten av brandtesterna kan man dra slutsatsen att lastöverföringen fungerar på samma sätt som antaganden gjorda vid dimensionering av DELTABEAM®. Samtliga REI90-krav möttes. Resultaten visar tydligt att Peikko’s dimensioneringsmetod av DELTABEAM® med KL-bjälklag fungerar utan något kompletterande brandskydd. Temperaturerna i brandtesten var lägre jämfört med de som används i dimensioneringen av DELTABEAM®.

White Paper - High Fire Performance of DELTABEAM® Slim Floor Joints with Timber Slabs

 


Salla-Mari West

M.Sc.
R&D Engineer
Peikko Group Corporation


Simo Peltonen

M.Sc.
Senior R&D Manager
Peikko Group Corporation

Share
See all articles