Kulturhuset i Skellefteå / Elite The Wood Hotel

April, 14, 2022

Att hitta metoder och lösningar för mer klimatsmarta och hållbara byggnader är under snabb utveckling. I Skellefteå har ett av världens högsta trähus byggts.

Ett hållbart mästerverk

En mästerlig byggnad i 20 våningar, där allt från energilösningar till stommen noggrant och genomtänkt valts ut. Byggnaden inkluderar ett enastående kulturhus med två gallerier, sex olika scener, ett bibliotek, utställningslokaler och en foajé.

En annan del av byggnaden består av The Wood Hotel. Hotellet i trä, har en totalhöjd på nästan åttio meter som inreds med 205 hotellrum. Hotellet består av café, restauranger, konferensavdelning, takterrass och spa.

Närproducerat material och produktion – Klimatsmart byggande

Martinsons startade 1929 som ett mobilt sågverk och är nu ledande inom byggsystem i limträ och KL-trä. Numera är Martinsons en del av Holmen Group.

Produktionen av träelementen till kulturhuset Sara har både producerats och monterats av Martinsons. De har sin produktionsanläggning i närheten av Skellefteå vilket bidragit till korta transporttider. Råvaran kommer från skog i närliggande region. ”Att bygga och dimensionera element i trä är något som vi har arbetet länge med och är bra på. Utmaningen har varit att hitta hållbara och tekniska detaljlösningar som behövts för en hög träbyggnad med trästomme.” säger Marcus Öberg, Affärschef på Martinsons Byggsystem AB.

wood production linesara wood

Anpassade löningar för effektiva konstruktioner

Peikko har levererat skräddarsydda lösningar av Peikko WELDA® fästplåtar som utformats efter specifika önskemål från kunden. Fästplåtar med påsvetsade spikplåtar som inkluderade stansade spikhål i enlighet med önskemål. Fästplåtarna bearbetades och målades för att klara väderförhållandena från att de monterats till att de gjutits in. ”Vi är stolta över att få vara en del av ett hållbart och magnifikt projekt där Peikko fått leverera skräddarsydda lösningar, säger Anders Melin, Försäljningschef Peikko Connections”

wood columnplattes

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
See all articles