Peikko har lanserat ett nytt White Paper: Nya generationens Pelarsko

May, 12, 2021

BOLDA® är en pelaranslutning som skapats för att ge kostnadseffektiva och momentstyva anslutningar mellan betongpelare eller mellan fundament och pelare. 

Prefabpelare har flera fördelar, montagehastighet, små toleranser och ett högt brandmotstånd. Installation av prefabricerade pelare är snabba och enkla men  samtidigt ekonomiska. BOLDA® har ett ETA godkännandet som baserats på utförda tester.

I detta ”White Paper” diskuteras huvudkomponenter och lastöverföringskapaciteter av den nya pelaranslutningen BOLDA®. Det presenteras detaljerad information av de storskaliga testerna vid undersökning av böjmoment och bärförmåga, både vid böjning och tvärkraft. Utvärderingen av dessa testresultat, samt jämförelser med konventionella anslutningar för platsgjutna fundament redovisas. Testresultaten kontrollerades ytterligare med Finita Elementmetoden (FEM). Dessutom presenteras och utvärderas brandmotståndstester.

Utvärderingarna av testresultaten visar tydligt att dimensioneringsprocessen för pelaranslutningar som anges i EAD är giltiga för BOLDA® pelarskor. Vidare visades att det bärande beteendet såväl som deformationerna av en prefabricerad pelare som innehåller BOLDA® Pelarsko inte skiljer sig från beteendet hos platsgjutna pelare med samma dimensioner och armering.

BOLDA® pelarskor och pelaranslutningar uppfyller alla krav avseende mekanisk, brand- och korrosionsbeständighet. BOLDA® Pelarsko kan dimensioneras i beräkningsprogrammet Peikko Designer®.

 

Läs vårt White Paper: Nya generationens pelarsko

Thomas Sippel

Peikko Group Corporation

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
See all articles