Vindparken Önusberget

By Janis Hoberg, investeringschef, Luxcara

February, 1, 2023

Bygget av vindkraftsparken Önusberget i Piteå i norra Sverige är i full gång och när det står klart kommer 137 nya vindkraftverk att leverera förnybar el till Sverige. Projektet utvecklas av Luxcara, en oberoende kapitalförvaltare på den internationella marknaden för förnybar energi. När Luxcara förvärvade projektet Önusberget 2019 på uppdrag av institutionella investerare var de glada över att se att Peikko redan var involverade.

Det största landbaserade vindkraftsprojektet i Europa

Projektet Önusberget är en del av Markbygdens vindkraftspark som kommer att omfatta totalt upp till 1101 vindkraftverk. Med en förväntad kapacitet på 753 MW gör detta Önusberget till det största landbaserade vindkraftsprojektet i Europa.

– Ett stort projekt som Önusberget är verkligen viktigt för oss, säger Marea Anna Frazel, projektledare på Luxcara. "Att det blir ett framgångsrikt projekt är viktigt för alla inblandade, både för att investeringen är så stor och för att det finns så många intressenter inblandade, inklusive investerare, byggentreprenörer, utvecklare, lokala intressenter och konsumenter."

"Det är viktigt att arbeta med partners som du kan lita på i ett vindkraftsprojekt", säger Janis Hoberg, investeringschef. ”Alla olika underleverantörer måste kommunicera tydligt och fungera bra tillsammans. Vi hade tidigare arbetat med Peikko på ett vindkraftsprojekt i Norge, och det gick bra – vi var riktigt nöjda med dem där. Så vi var glada att se att anläggningsentreprenörerna hade valt Peikko för Önusberget också.”

Byggd med Peikkos fundament-lösning

Peikko ansvarade för design och leverans av 49 gravitationsfundament och 18 bergfundament till Önusbergets vindkraftpark. Detta inkluderade grundkonstruktion och beräkningar, samt tillverkning och leverans av armeringskomponenter, som inkluderar armeringskopplingar och genomstansförstärkning.

 

– Peikko presterade mycket bra under konstruktion- och byggfasen, säger Hoberg. "Det är viktigt att arbeta med partners som du kan lita på i ett vindkraftsprojekt". Fundamenten de levererade var väl utformade, specificerade och dokumenterade, vilket gjorde det enkelt för de olika underleverantörerna att samarbeta.”

 

Minimera riskerna för långsiktig framgång

"Med förnybar energi strävar Luxcara efter att strukturera, finansiera och driva investeringarna under hela deras livslängd med en köp-och-håll-strategi", säger Frazel. "Denna investeringspolicy återspeglar vikten vi lägger på hållbarhet och säkerställer att riskerna minskas över tid."

"Med vindkraftsparker är du beroende av väder och geografi som du inte kan kontrollera, så du måste anpassa dig och arbeta med miljön", säger Frazel. – Platsen kan till exempel skapa utmaningar med utformningen av fundamenten och det kan leda till risk för problem längre fram – om de blir försenade kan hela projektet försenas. Men att välja en pålitlig partner som Peikko, som vi har litat på att leverera både den expertis och de lösningar som behövs, kommer att minimera dessa risker i designprocessen.”

– Peikko gav oss riktigt bra service och de levererade i tid, säger Hoberg. ”Och även om de vanligtvis arbetar tillsammans med entreprenörer har vi en direktkontakt till Peikko när vi behöver det. Detta har varit till stor hjälp för oss. De svarar och tar sig tid att ge det stöd vi behöver, till exempel för leveranser med särskilt snäva scheman.”

Vikten av långsiktiga samarbetspartners

"Luxcara har funnits inom förnybar energi i mer än ett decennium och det kommer vi att fortsätta vara under lång tid", säger Hoberg. "Det är därför vi verkligen värdesätter fortsatta samarbetspartners med företag vi känner och som vi kan lita på. Vi strävar efter att etablera långsiktiga samarbeten som sträcker sig över flera projekt. Vi strävar inte bara efter hållbarhet i vår affärsmodell, utan också när vi gör affärer. Att bygga förtroende över tid och arbeta med ett företag som Peikko lönar sig verkligen. Det gör det möjligt för oss att stötta varandra och hjälpa varandra på längre sikt även i andra projekt. Långsiktiga relationer är verkligen viktiga för oss.”

Projektfakta

  • Antal turbiner: 137
  • Investerare: Luxcara
  • Startår: 2019 (uppköpt av Luxcara)
  • Planerat färdigställandeår: 2023
Share
See all articles