DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen – På plats

DELTABEAM® levereras till byggarbetsplatsen enligt den projektplan/leveransplan som har överenskommits. Vad bör man tänka på vad gäller förvaring, lyft och förflyttning av balkar?

Förvaring

Balkarna märks med identifieringskoder enligt ritningarna. Balkarna kan förvaras i staplar, men kom ihåg att kontrollera ytans bärförmåga och jämnhet. För att skydda balkarnas ytbehandling placeras mellanlägg under balkarna.

Lyft och förflyttning

DELTABEAM® kan lyftas och förflyttas med hjälp av vanlig lyftutrustning, såsom lyftkranar eller gaffeltruckar. Vikten hos varje DELTABEAM® visas på produktetiketten på balken eller i tillverkningsritningarna. Inom EU måste alla balkar vara CE-märkta.

DELTABEAM® måste lyftas med hjälp av lyfthålen i topplåten. Lyfthålen har placerats symmetriskt i relation till tyngdpunktsaxeln. Kedjornas maximala tillåtna lyftvinkel måste meddelas.

I särskilda fall, när det inte finns några lyfthål, kan DELTABEAM® lyftas med kedjor fastsatta i balkens livhål. Ibland kan en tredje kedja behöva användas för bevarad balans. Till exempel bör DELTABEAM® med förlängd formsida lyftas med hjälp av lyfthålen och en tredje kedja bör monteras på formsidan.

Montage av DELTABEAM®

DELTABEAM® installeras enligt projektets angivna monteringsmetod, montageplan och anslutningsdetaljer.

Projektets montagemetod måste alltid följas. Varje DELTABEAM® har en identifieringskod på topplåten. Balkarna monteras så att identifieringskoderna på topplåten kan läsas av i den riktning som har markerats i montageplanen.

DELTABEAM®-vikten är inte tillräcklig för att stabilisera stommen vid montageav bjälklag. För att förhindra att balkarna rör sig ska DELTABEAM® kopplas till upplagen före montage av stämp och bjäälklagselement.

Minimal eller ingen stämpning behövs när anslutningsdetaljer och upplag har utformats för att överföra belastningar från DELTABEAM®.

Installation av bjälklag

Anslutningar av DELTABEAM® och stämp måste monteras på ett säkert sätt och dras åt, eller svetsas fast, före montage av bjälklagselementen. För att minimera balkens vridning bör bjälklagselementen monteras växelvis. Efter att bjälklagen har monterats kommer nödvändig formsättning, kantformning och bjälklagsarmering att utföras.

Bjälklagselementen bör monteras direkt på underflänsen. Den tvärgående armeringen bör alltid passera genom livhålen på DELTABEAM® alternativt de kompletterande hålen i balklivet.

Gjutning av DELTABEAM®

DELTABEAM® gjuts samtidigt som bjälklagen eller håldäcksbjälklagens fogar. DELTABEAM® måste helgjutas för att samverkansbalkens egenskaper ska kunna garanteras.

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

(Malmö)

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-6777468
[email protected]