DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen

DELTABEAM® levereras till byggarbetsplatsen enligt det projektschema som har överenskommits. Vad bör man tänka på vad gäller förvaring, lyft och förflyttning av balkar?

Förvaring

Balkarna märks med identifieringskoder enligt ritningarna. Balkarna kan förvaras i staplar, men kom ihåg att kontrollera ytans bärförmåga och jämnhet. Eftersom DELTABEAM® har en synlig bottenfläns som har behandlats med rostskyddsprimer måste strö användas under balkarna för att skydda ytbehandlingen. Ströt måste vara fritt från fett eller andra ämnen som kan skada ytbehandlingen. För långtidsförvaring måste balkarna täckas över.

Lyft och förflyttning

DELTABEAM® kan lyftas och förflyttas med hjälp av vanlig lyftutrustning, som lyftkranar eller gaffeltruckar. Vikten hos varje DELTABEAM® visas på produktetiketten på balken eller i tillverkningsritningarna. Inom EU måste alla balkar CE-märkta.

DELTABEAM® måste lyftas med hjälp av lyfthålen på topplattan. Lyfthålen har placerats symmetriskt i relation till tyngdpunktsaxeln. Kedjornas maximala tillåtna lyftvinkel måste meddelas.

I särskilda fall, när det inte finns några lyfthål, kan DELTABEAM® lyftas med kedjor fastsatta i hålen i balklivet. Ibland kan en tredje kedja behöva användas för bevarad balans. Till exempel bör DELTABEAM® med brett inbyggt formelement lyftas med hjälp av lyfthålen och en tredje kedja bör monteras på formelementet.

Installera DELTABEAM®

DELTABEAM® installeras enligt projektets angivna monteringsmetod, installationsplan och anslutningsdetaljer.

Projektets monteringsmetod måste alltid följas. Varje DELTABEAM® har en identifieringskod på topplattan. Balkarna installeras så att identifieringskoderna på topplattan på DELTABEAM® kan läsas av i den riktning som har markerats i elementets planritning.

DELTABEAM®-vikten är inte tillräckligt effektiv för att stabilisera stommen vid installation av bjälklag. Därför bör DELTABEAM® anslutas före montering av stämpar och bjälklagselement för att förhindra att balkarna rör sig.

Minimal eller ingen stämpning behövs när anslutningsdetaljer och stödkonstruktion har utformats för att överföra belastningar från DELTABEAM® till stödkonstruktionen.

Installation av bjälklag

DELTABEAM® anslutningar och stämpar måste installeras på ett säkert sätt och dras åt, eller svetsas fast, före montering av bjälklagselementen. För att minimera balkens vridning bör bjälklagselementen monteras omväxlande på olika sidor av balken. Efter att bjälklagen har installerats kommer nödvändig formsättning, kantformning och bjälklagsarmering att utföras.

Bjälklagselementen bör monteras direkt på balkkanten och en överhöjning bör tillverkas för DELTABEAM® för att garantera att DELTABEAM® är nivellerad efter att golvet har installerats. Den tvärgående armeringen bör alltid passera genom hålen i balklivet på DELTABEAM® eller de kompletterande hålen i balklivet.

Gjutning av DELTABEAM®

DELTABEAM® gjuts i konstruktionsbetong samtidigt som bjälklagen eller håldäcksbjälklagens fogar. DELTABEAM® måste helgjutas på en gång för att den ska kunna garantera samverkansbalkens egenskaper.

Eric Bengts

Försäljningschef, DELTABEAM®

Civilingenjör, M. Sc. (Eng)

Tel. 011-28 04 63
eric.bengts@peikko.com

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
fredrik.ohlsson@peikko.com

(Malmö)

Martynas Kačergius

Project Manager

DELTABEAM® Frame

Mob. +46 79 076 04 77
martynas.kacergius@peikko.com

Vuokko Pussinen

Project Specialist

DELTABEAM®

Mob. +46 765 696 731
vuokko.pussinen@peikko.com

Christoffer Ekdahl

Sales Engineer

DELTABEAM®

Tel. 011-28 04 66
christoffer.ekdahl@peikko.com