DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen – Teknisk information

DELTABEAM®

DELTABEAM® är konstruerad för att användas som ett konstruktionselement som kan kombineras med alla vanliga typer av betongbjälklag: Håldäcksbjälklag, plattbärlagsbjälklag, samverkande stålbjälklag, trapetsbjälklag av stål samt platsgjutna betongbjälklag. 

DELTABEAM® kan vara brandskyddade upp till 3 timmar utan att något kompletterande brandskydd behövs.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

(Malmö)

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Sales Engineer, DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]