DELTABEAM® är en tunn bjälklagskonstruktion för öppna utrymmen

DELTABEAM®

DELTABEAM® är konstruerad för att användas som ett konstruktionselement som kan kombineras med alla vanliga typer av betongbjälklag: Håldäcksbjälklag, plattbärlagsbjälklag, Samverkande stålbjälklag, trapetsbjälklag av stål och platsgjutna betongbjälklag. Den gör det möjligt att använda grunda elementkonstruktioner och stärker stomkonstruktionen inuti bjälklaget.

DELTABEAM® kan vara brandskyddade upp till 4 timmar utan att extra brandsäkerhetsmaterial behövs.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Eric Bengts

Försäljningschef, DELTABEAM®

Civilingenjör, M. Sc. (Eng)

Tel. 011-28 04 63
eric.bengts@peikko.com

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Försäljning, Byggingenjör

Tel. 011-28 04 68
fredrik.ohlsson@peikko.com

(Malmö)

Martynas Kačergius

Project Manager

DELTABEAM® Frame

Mob. +46 79 076 04 77
martynas.kacergius@peikko.com

Vuokko Pussinen

Project Specialist

DELTABEAM®

Mob. +46 765 696 731
vuokko.pussinen@peikko.com

Christoffer Ekdahl

Sales Engineer

DELTABEAM®

Tel. 011-28 04 66
christoffer.ekdahl@peikko.com