DELTABEAM® Frame stomsystem – På plats

DELTABEAM® Frame komponenter levereras till arbetsplatsen enligt överenskommen tidplan. Vad ska man tänka på inför förvaring, lyft, flytt och montage av komponenterna?

Förvaring av DELTABEAM® Frame komponenter

Komponenterna är märkta med littera enligt bygghandlingarna. Balkar, pelare och andra stålkomponenter kan förvaras på hög. Kom dock ihåg att kontrollera markytans bärförmåga och planhet. Mellanlägg (träreglar) måste användas under stålelement för att skydda ytbehandlingen. Mellanlägg ska vara fria från fett och andra substanser som kan skada ytbehandlingen. Vid långtidsförvaring måste stålkonstruktioner täckas över.

Lyft och förflyttning av DELTABEAM Frame komponenter

DELTABEAM® Frame komponenter kan lyftas och förflyttas med vanlig lyftutrustning i form av t.ex. kranar eller gaffeltruckar. Vikten på samtliga element framgår av produktetiketten eller tillverkningsritningarna. Inom EU är alla stålelement CE-märkta.

DELTABEAM® lyfts med hjälp av lyfthålen på topplåten. Hålen är symmetriskt placerade efter tyngdpunkten. Den högsta tillåtna lyftvinkeln för kedjorna måste beaktas.

När lyfthål saknas kan DELTABEAM® lyftas med kedjor genom livhålen. Ibland krävs en tredje kedja för att upprätthålla balansen. Som exempel ska DELTABEAM® med breda, inbyggda formsidor lyftas med lyfthålen i topplåten och en tredje kedja ska monteras till formsidan.

Pelarna ska lyftas med lyftfästet i ovankant.

Installera DELTABEAM® Frame komponenter

DELTABEAM® Frame komponenter monteras enligt projektets arbetsberedelse, bygghandlingar, stämpplan och montagedetaljer.

Projektets montageplan måste alltid följas. Samtliga komponenter i DELTABEAM® Frame har en unik littera. Balkarna ska monteras så att litteran på topplåten på DELTABEAM® kan avläsas i den riktning som markerats på montageplanen. Gjuthålets placering på samverkanspelaren används som orienteringsmärke. Gjuthålets plats visas på ritningen.

Vikten på ingående DELTABEAM® Frame element är inte tillräcklig för att stabilisera stommen när bjälklagen monteras. För att hindra rörelser i balkarna ska DELTABEAM® fästas in mot intilliggande bärverk för att undvika rörelser. Minimal eller ingen stämpning behövs när infästningsdetaljerna har dimensionerats exceptionellt för detta. Beakta alltid stämpningsplanen och monteringsanvisningarna innan du monterar bjälklagen. Om denna saknas, kontakta huvudkonstruktören.

Bjälklagsmontage

DELTABEAM® infästningar och stämpningar måste vara säkert installerade, åtdragna eller svetsade innan du monterar bjälklagselementen. För att minimera balkrotationen ska golvenheterna monteras växelvis på olika sidor av balken. När bjälklagen har monterats kan formning och armering utföras.

Bjälklagsenheterna ska monteras direkt på balkens fläns. Den tvärgående armeringen ska alltid placeras genom DELTABEAM® livhål eller eventuellt kompletterande livhål.

Gjutning av DELTABEAM®

DELTABEAM®s ska gjutas med konstruktionsbetong i erfoderlig klass. Gjutning av balk och bjälklag måste ske samtidigt för att försäkra samverkan. DELTABEAM® måste gjutas komplett vid en omgång.

Gjutning av samverkanspelarna

Pelarna fylls med betong som pumpas in från pelarens fot. När betongen trycks nerifrån säkerställs erforderlig fyllning & att stommontaget ovan kan fortgå samtidigt för att spara tid. Pelaren ska gjutas in på en och samma gång utan gjutskarvar.

Videor med DELTABEAM® Frame montageprocess

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Säljare DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]